2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

Bu içeriğimizi1 Dakika, 4 Saniyede okuyabilirsiniz!

Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2018 yılına ait Tanıklık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’nin 29.12.2017 tarihli sayısında yayınlandı. İlgili Tarife, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

29 Aralık 2017 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30285
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Ankahukuk.Com
Logo
Yeni Üyelik Kaydı
Şifreyi Sıfırla