Kategoriler
Duvar

Gerekçeli Kararda Yılların Psikologlarına Taş Çıkartacak Gözlem

Hakaret suçundan dolayı açılan bir ceza dosyasında, Mahkeme Hakiminin “hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığı” kararı verirken sanıklar hakkındaki psikolojik gözlemi

Kategoriler
Gündem Karar

Cezaevinde İşkenceyle Öldürülen Erin Ailesine 50 Bin TL Tazminat

14 yıl önce askeri cezaevinde tutukluyken işkenceyle öldürülen ve hakkında “kaos ortamı yaratmaya çalışmıştı” diye tutanak tutulan zorunlu erle ilgili dosyada kararını açıklayan AYM, yaşam hakkının ve işkence yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

Kategoriler
Gündem

Berfin İzole Yaşıyor, Onu Yakan Sanığa Tahliye İsteniyor

Avukat Mehtap Sert, “Yüzü yakılan Berfin, bir yıldır bir odada neredeyse bir hapis yaşarken, Savcı’nın ‘kasten yaralama’ diye ceza istediği sanık Casim Ozan Çeltik, 7 Ocak’taki duruşmada bir yıl dahi yatmadan cezaevinden çıkmış olabilir” diyor.

Kategoriler
Gündem

11 insan hakları savunucusunun yargılandığı Büyükada davasında Savcı mütaalasını açıkladı.

Temmuz 2017’de Büyükada’da “İnsan Hakları Savunucularının Korunması Dijital Güvenliği” başlıklı toplantıya katıldıkları gerekçesiyle haklarında “terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla dava açılan 11 insan hakları savunucusunun 10. duruşması bugün İstanbul 35. ACM’de görüldü. Bir önceki duruşmada ek süre isteyen Savcı, mütaalasını açıkladı. Taner Kılıç dahil 6 kişinin cezalandırılması, sanıklardan 5’inin ise beraati talep edildi. Duruşma, 19 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Kategoriler
Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyetlerine ve Başvurularına İlişkin Kısa Bilgiler

Tüketici hakem heyetleri, Kanun koyucu tarafından tüketici işleminin tarafları olan tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların tüketiciler açısından masrafsız ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla başvurulması zorunlu yargı dışı bir çözüm merciidir.

Kategoriler
Sınav Soruları & Kur-Pratik

İdare Hukuku Pratik Çalışmaları – 138 Adet – Marmara Üni. Hukuk Fakültesi – 2012 yılından 2019 yılına kadar

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Pratik Çalışmalarının tamamı. Bölümümüzde 2012-2013 öğretim yılından 2019-2020 öğretim dönemine kadar (bu dönem de dahil) tüm pratik çalışmalara ulaşabilirsiniz.

Kategoriler
Duvar Test - Anket

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Üye Arasındaki Atışma

Bir ceza dosyasına ilişkin duruşmada, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile o gün ceza dosyası duruşmasına girmesi konusunda görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesi müstemir hakimi arasında, dosyada karar verilmesi ve sonrasında doğan hukuki tartışma, tutanağa da yansıdı.

 1. Tartışma ile ilgili düşünceniz

  1. Ağır ceza mahkemesi başkanını haklı bulmaktayım.
  2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimini (üye hakim) haklı buluyorum.
  3. Her iki tarafı haklı buluyor ve yargıdaki böyle bir sorunu tartışmaya açtıkları için tebrik ediyorum
  6 oy
  Sonucu, sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz!
Kategoriler
Duvar

Rakı İçme Usulü – Savcılık Kararı

Yürütülen bir soruşturma sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığı, rakı içmenin usul ve erkanını pek bir güzel izah etmiş. Usulsüz rakı içmenin önüne geçecek emsal değerinde bir karar 🙂

Kategoriler
Duvar

Aynı Konutta Kumaya Tebliğ :)

Açılan bir icra takibi sonrası yapılan tebligatı alan kişi gözümüzden kaçmadı.

Kategoriler
Makale

Markanın Tescilinde Kötüniyet

556 Sayılı Markanın Korunması Hakkındaki KHK hükümlerinde markanın re’ sen ve itiraz üzerine hükümsüzlüğüne karar verilecek mutlak ve nisbi ret sebepleri düzenlenmiştir. Fakat marka hakkının kötüye kullanılması kavramı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’da markanın kötü niyetle tescilini ve kötü niyetle kullanımını kapsar bir şekilde düzenlenmiş değildir. Halbuki gerek ülkemizde gerekse dünyada yaygın olarak rastladığımız en önemli hükümsüzlük sebeplerinden birisi kötüniyetli tescildir ve kötüniyetli olarak yapılan marka başvurulandan hak sahiplerinin nasıl korunacağı önemli bir hukuki meseledir.

Bu çalışmamızda uygulamada karşımıza sıklıkla çıkan kötüniyetli marka tescili konusuna ilişkin uyuşmazlıkları Yargıtay ve Avrupa Mahkemeleri kararları ışığında ayrıntısı ile inceleyeceğiz.

Kategoriler
Aile Hukuku

Mal Rejimlerinden Kaynaklı Davalar (TMK MADDE 202-281)

Mal Rejimlerinden kaynaklı davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller ,Uygulamada sıkça hataya düşülen ve bozma nedeni yapılan konular

Kategoriler
Avukatlık Hukuku Gündem Karar

Çok Sanıklı Ceza Dosyalarında Beraat Kararları Verilmesi Halinde Hükmedilecek Vekalet Ücreti

Bir ceza davasında birden fazla sanık hakkında beraat kararı verilmesi halinde: her bir sanığın, hakkında yürütülen kamu davasının açılmasında kendi kusurunun olmaması şartıyla, tek bir avukatla temsil edilseler dahi mahkemeler, sanıklar lehine hüküm tarihinde yürürlükte olan AAÜT’de yazılı maktu vekalet ücreti miktarınca, her sanık için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.