Cila İkmal Talimat İade Müzekkeresi

Diğer mahkeme kalemlerinin kalıplaşmış kelimelerinden kurulu müzekkere örneğinden farklı, olabildiğine sıcak ve bir o kadar güzel ifadeler içeren Talimat İade Müzekkeresi