Yemin Deliline Dayanan Davacı Vekili ve Allah'ın Azabına Havale Beyanı

Yemin deliline dayanan Davacı vekilinin dilekçesinde, karşı tarafa, doğruyu söylememesi halinde Alah'ın azabına havale edileceğini beyan etmesi