İmam Vs Cemaat :)

Namaz kıldıran imama mırıldanarak kapalı vokal yapan cemaat