arama

Anayasa Hukuku Pratik Çalışması – İstanbul Üni. Hukuk F. – 27.11.2013

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • ankahukuk ankahukuk
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tek numaralı öğrencilere yönelik Anayasa Hukuku Pratik Çalışması


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ANAYASA HUKUKU
PRATİK ÇALIŞMA- Tek Numaralı Öğrenciler
27.11.2013

I. Dar ve geniş anlamda cumhuriyet kavramlarını tanımlayarak 1982 Anayasası’nın aşağıda yer alan maddelerini bu bağlamda değerlendiriniz.
1982 Anayasası madde 1 (Devletin Şekli): Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
1982 Anayasası madde 75: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beş yüz elli milletvekilinden oluşur.
1982 Anayasası madde 101: Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme  yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.
II. Aşağıda alıntılanan Anayasa Mahkemesi kararlarında cumhuriyet kavramının nasıl değerlendirildiğini açıklayınız.
“Anayasa’nın 1., 2. maddelerinde ve 2. maddenin gönderme yaptığı başlangıç bölümünde yer alan temel ilkelerle niteliği belirtilmiş, “Cumhuriyet” sözcüğü ile ifade edilen Devlet sistemidir. Bir başka deyimle, 9. madde ile değişmezlik ilkesine bağlanan “Cumhuriyet” sözcüğü değil, yukarıda gösterilen Anayasa maddelerinde nitelikleri belirtilmiş olan Cumhuriyet rejimidir.” (E. 1970/1, K. 1970/31, K.t. 16.06.1970)
“Anayasa’nın 9. maddesi, (Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez) kuralını koymuştur. Maddede geçen (Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu) deyiminden, sadece Anayasa’nın 1. maddesinin ve o maddede yer alan (Cumhuriyet) sözcüğünün amaçlandığı düşünülemez. Çünkü (Değişmezlik ilkesinin, çeşitli sosyal ve siyasal görüşlere göre değişik niteliği ve içeriği bulunan tek bir (Cumhuriyet) sözcüğüne bağlanması halinde, Anayasa’nın 1. maddesine hiç dokunulmadan, (Başlangıç) bölümünde ve 2. maddede yapılacak değişikliklerle rejimin kökünden yozlaştırılması yolu açılmış olur. Dünya yüzeyine yayılmış ülkelere göz atılacak olursa, adları (Cumhuriyet) olduğu halde, uyguladıkları rejim bakımından Anayasa’mızdaki sisteme taban tabana zıt düşen pek çok devletlerin bulunduğu görülmektedir.
Oysa Anayasa’mızın kurduğu ve korumak istediği devlet şekli, Başlangıç bölümünde ve 2. maddesinde nitelikleri belirlenmiş bulunan bir Cumhuriyettir (…)” (E. 1976/43, K. 1977/4, K.t. 27.01.1977)III. Aşağıda aktarılan bilgiler ışığında Birleşik Krallık’taki (United Kingdom) mevcut durumu cumhuriyetin anlamları bağlamında değerlendiriniz.
Birleşik Krallık’ta Kraliçe, seçimler sonucunda parlamentoda en fazla sandalye elde eden partinin başkanını hükümeti kurmakla görevlendirmektedir.
2011 yılında kabul edilen FixedTerm Parliaments Act m. 1/3’e göre genel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. Erken seçime gidilebilmesi için gereken şartlar ise aşağıda yer alan madde ile düzenlenmiştir.
Fixed-Term Parliaments Act 2011 madde 2:
(1) Erken seçim,
(a) Avam Kamarası fıkra 2’deki şartlarda bir teklif verir ve
(b) Teklif, Avam Kamarası üyelerinin en az üçte ikisi tarafından kabul edilirse gerçekleşir.
(2) Fıkra 1 bent a’da yer alan teklif “Erken genel seçim yapılmalıdır” şeklinde olacaktır.
(3) Erken genel seçimler ayrıca
(a) Avam Kamarası fıkra 4’teki şartlarda bir teklif verir ve
(b) Teklifin verilmesini takip eden 14 gün içerisinde fıkra 5’teki teklif verilmezse gerçekleşir.
(4) Fıkra 3 bent a’da yer alan teklif “Bu Kamara’nın Majestelerinin Hükümeti’ne güveni yoktur.” şeklindedir.
(5) Fıkra 3 bent b’de yer alan teklif “Bu Kamara’nın Majestelerinin Hükümeti’ne güveni tamdır.” şeklindedir.

etiketlerETİKETLER
Bu Bölümde Son Eklenenler