Karar

AYM: “Araç Sahibinin Kastinin Bulunup Bulunmadığı, Aracın Sürücü Belgesiz Kişilerce Sürülmesine Bilerek İzin Verilip Verilmediğinin Değerlendirilmesi Gerekir”

Yapılan  bireysel bir başvuru sonrasında  Anayasa Mahkemesi;  Araç sahibine, aracının sürücü belgesi olmayan bir kişi tarafından kullanılması sonrasında verilen İdari Para Cezasının iptali talebinin somut olgular yerine aksi ispat edilemeyecek karineden yararlanılarak reddedilmesini, Anayasa’nın 36. maddesinin birinci ve 38. maddesinin dördüncü fıkralarında güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlali olarak değerlendirdi.
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARI:

[zombify_post]

Related posts

İlk Defa İstinaf Mahkemesi Tarafından Verilen İki Yıla Kadar Hapis Cezalarının Temyiz Edilemeyeceğini Düzenleyen Kuralın İptali

ankahukuk

Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Söz Konusu Olduğu Durumlarda Alt İşverenin de Davaya Davalı Olarak Katılması Zorunlu mudur?

ankahukuk

HAGB Kararına İtiraza Karşı Merciin Esasa Girme Zorunluluğu

ankahukuk

Bu içeriğimiz ile ilgili düşünceniz?