Cumartesi, Ağu 24, 2019
Image default
Diğer Pratik Bilgiler

Baz İstasyonunun Kaldırılmasına İlişkin Davalar

Bu davalarda mahkemece ortaya konulması gereken en önemli konu baz istasyonunun sağlık yönünden zararının açıkça ortaya konulmasıdır. Bunun içinde yasayla belirlenen frekans değerlerin sınırında veya altında yayın yapıyor olması gerekeceğinden yapılacak keşifte frekans değerlerinin ölçülmesi gerekecektir.

a. Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller

Bu davalarda;

  • Tapu kaydı,
  • Güvenlik sertifikası,
  • Kira sözleşmesi,
  • Keşif,
  • Uzman bilirkişi raporu,

Mutlaka getirtilmelidir.

Burada mahkemece ortaya konulması gereken en önemli konu baz istasyonunun sağlık yönünden zararının açıkça ortaya konulmasıdır. Bunun içinde yasayla belirlenen frekans değerlerin sınırında veya altında yayın yapıyor olması gerekeceğinden yapılacak keşifte frekans değerlerinin ölçülmesi gerekecektir. Bu ölçümlemeyi de üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş veya bu konuda eğitim alarak sertifikası bulunan kişilerin yapması gerekir.

b. Uygulamada Sıkça Hataya Düşülen ve Bozma Nedeni Yapılan Konular

Bilirkişilerin bağımsız olması gerektiğinden Bilişim Teknolojileri Kurumunda görev yapan bilirkişilerin keşifte yer almaması gerekir.

Psikolojinin bozulması baz istasyonunun kaldırılması için yeterli değildir. Mahkemece 21.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince bu Yönetmelikte yer alan güvenlik mesafelerinin ölçümünün uzman bilirkişilerce yapılması gerekir.

Kategoriden Diğer İçerikler

Hukuk Yargılamasında Adli Yardım ve Sık Sorulan Sorular

ankahukuk

AİHM’ye Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

ankahukuk

2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

ankahukuk

2019 Yılı İçin Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

ankahukuk

2019 Yılı İçin Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

ankahukuk

2019 Yılına Ait Tanıklık Ücret Tarifesi

ankahukuk

Bu içeriğimiz ile ilgili düşünceniz?