Image default
Makale

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

<< MAKALE BAŞLIKLARI

4.2. Anlaşma Yolu ile Sona Erme( İkale )

Tarafların; kurdukları bir sözleşmeyi anlaşarak sona erdirebilmeleri, sözleşme özgürlüğü prensibinin temel ilkelerinden birisidir. Anlaşma yolu ile sona erdirme;  açık veya örtülü şekilde yapılabilmektedir. Bunun yanında; ikalenin derhal veya belirli  süre sonra uygulanması  da kararlaştırılabilir[103].

İkale konusunda işçinin bilgilendirilmediği  ve işçinin de makul bir yararının bulunmadığı hallerde feshin bulunduğu kabul edilmektedir. İkale ile sona erdirilen sözleşmelerde işçinin iş güvenliği  ve feshe ilişkin hükümlerden yararlanamayacak olması,işverenin feshi gizleme ve koruyucu hükümleri dolanma amacını göstermektedir[104]


[103] Çelik/Caniklioğlu/Canbolat; s.295 vd.; Bozkurt Gümrükçüoğlu, s.260-261. 

[104] Bozkurt Gümrükçüoğlu,s.261-262.

İlginizi Çekebilir

Bu içeriğimiz ile ilgili düşünceniz?