Makale

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

<< MAKALE BAŞLIKLARI

SONUÇ ve ÖNERİ

Belirli  süreli iş sözleşmeleri ile çalışan işçilerin,  feshe bağlı sonuçlardan ve iş güvencesi hükümlerinden istifade edemedikleri çalışmamızda bahis konusu yapıldı. İş Kanunu, bu işçilerin menfi durumlarını  göz önüne alarak, belirli süreli iş sözleşmelerini istisna olarak ve ancak belirli şartların bulunması halinde yapılabilecek şekilde düzenlemiştir.

4857 sayılı İş Kanunu,  önceki kanunun  aksine bu sözleşmeleri hüküm altına almıştır. Türk Borçlar Kanunu ile de bazı boşluklar doldurulmuş,  doktrinde tartışmalı olan konularda yeni düzenlemeler getirilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun belirli süreli iş sözleşmelerine dair hükümleri, AB’nin 99/70 sayılı Yönergesi esas alınarak oluşturmuştur. Ancak, Yönerge’nin ele aldığı bazı koruyucu  önlemler ulusal mevzuatımıza alınmamıştır. Yönerge’nin zincirleme  iş sözleşmelerini  süre ve zaman bakımından sınırlayıcı hükümler getirme  önerisi  yasal mevzuatımızda tercih edilmemiştir. Sadece esaslı nedenlerin varlığı halinde zincirleme iş sözleşmesi yapma imkanının  tanınması, belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalışan işçiler bakımından menfi sonuçlara neden olabilmektedir. Her ne kadar Yargıtay, Yönerge’nin belirtilen önlemlerine uygun kararlar verse de bu önlemlerin Kanun’a alınmasında fayda olacaktır.

Yazılı şekil şartına dair çelişki yaratan 8. ve 11.maddeler bakımından  da yeni düzenleme yapılması gerektiği açıktır. Yazılı şekil şartının bir seneden kısa süreli iş sözleşmeleri bakımından  geçerli olup olmadığı önemli bir tartışma yaratmaktadır. Bu şeklin hukuki niteliğinin ve şekle aykırılık halinde hangi sonuçların meydana geleceğinin tespiti de önem arz etmektedir. Borçlar Hukuku’nun geçersizliğe ilişkin yaptırımı, iş sözleşmeleri bakımından hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle, Türk Borçlar Kanunu’nun 394. maddesi ile getirilen geçersizliğin ileriye doğru etki doğuracağı hükmüne  ek olarak sözleşmenin ayakta kalmasını  sağlayacak düzenlemenin  de İş Kanunu ile yasallaştırılması doğru olacaktır. 

İlginizi Çekebilir >>  Mecelle'de İş Sözleşmesi
Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Sonraki sayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemiz, ücretsiz hizmet vermektedir. Hizmetlerin devamı için takdir edileceği üzere reklam ve reklam gelirlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu nedenle, sitemizde gezinebilmeniz için lütfen öncelikle reklam engelleyici programı kapatınız!