Borçlar Hukuku Özel Final Mazeret Sınavı – 05.06.2008 – AÜHF

Bu içeriğimizi1 Dakika, 3 Saniyede okuyabilirsiniz!

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2008 yılı, Borçlar Hukuku Özel final mazeret sınavı soruları
SORU : Müteahhit (A), müteahhitlik faaliyetlerine son verdiği için, sahibi olduğu bir iş makinesini bir başka müteahhit (F)’ye 500.000 TL karşılığında 01.03.2007 tarihinde satmıştır. Sözleşmeye göre (F)’nin satım bedelini ödeme borcu sözleşmenin imzalanmasından altı ay sonra muaccel olacaktır. Ayrıca (F)’nin borcu için (K) kefil olmuştur. (A), 01.04.2007 tarihinde (F)’den olan 500 000 TL’lık alacağını (X)’e devretmiştir. Borçlu (F), başka bir hukuki ilişkiden dolayı (A)’dan 01.06.2007 tarihinde muaccel olacak bir alacak hakkına sahiptir. Yeni alacaklı (X) satım bedelini ödemesi için (F)’ye başvurduğunda, (F), (A) ile yaptıkları satım sözleşmesinde (A)’nın hilesine maruz kaldığını iddia ederek, sözleşmeyi iptal ettiğini ve bu nedenle satım bedelini ödemeyeceğini bildirmiştir.
1) (F), yeni alacaklı (X)’e karşı takas beyanında bulunabilir mi? Neden? Bunun için gerekli şartları ve bu şartların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini açıklayınız.(20 p.).
2) (F)’nin borcunu ödememesi ve yeni alacaklı (X)’nin kefil (K)’ya başvurması halinde, (K), (F)’nin yerine takas hakkını kullanarak ifadan kaçınabilir mi? Neden? (15 p.).
3) (F), hile sebebiyle sözleşmenin iptali için gerekli şartların mevcudiyeti halinde, sözleşmeyi iptal ederek yeni alacaklı (X)’e karşı ifadan kaçınabilir mi? Gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.).

Ankahukuk.Com
Logo
Yeni Üyelik Kaydı
Şifreyi Sıfırla