Ana Sayfa Sınav Soruları & Kur-Pratik Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması - İÜHF - 20.11.2014

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması – İÜHF – 20.11.2014

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması – İÜHF – 20.11.2014

20.11.2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMASI

(Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)

OLAY:

Evi için bir LED televizyon almak isteyen (A) bunun için bir teknoloji mağazasına gider ancak ürünleri pahalı bulur. (A)’nın bu beyanı üzerine mağazada çalışan tezgahtar (T) arkadaşı (B)’nin elinde kutusu dahi açılmamış bir televizyon bulunduğunu aniden yurt dışına gitmesi gerektiğinden piyasa rayici 3500 TL olan televizyonu 3000 TL’ye satabileceğini söyler.(A)’nın teklifle ilgilenmesi üzerine taraflar satış konusunda anlaşırlar. Bunun yanı sıra (T),satış sırasında (A)’ya ileride bu malın mülkiyetine ilişkin bir ihtilaf çıkması halinde sorumlu olmayacağına dair bir belge imzalatır. (T) ayrıca malın taşıma giderlerinin de (A)’ya ait olduğunu, taşıma işlerini kendilerinin üstlenmediğini ancak (A) tarafından belirlenecek taşıma şirketine malı teslim edebileceklerini belirtir.

Ürünü teslim alan (A) televizyonu hemen kullanmaya başlar. Ancak birkaç ay sonra ekranın bir köşesinde ölü pikseller oluşmaya başlar. Bunun üzerine (A), derhal (T)’yi arayarak durumu kendisine bildirir. (T) konuyla ilgileneceğini ve arızayı tespit etmek üzere (A)’nın evine teknik servis göndereceğini belirtir. Fakat bir süre sonra komşu dairede çıkan yangının (A)’nın evine sıçraması dolayısıyla televizyon kullanılamaz hale gelir.

SORULAR:

1- (T), (A)’ya imzalatmış olduğu belgeyle hangi sorumluluğunu bertaraf etmek istemektedir? Bu sorumluluğun sözleşmeyle bertaraf edilmesi mümkün müdür? Gerekçeli olarak açıklayınız.

2- Taşıma giderlerinin kime ait olacağına ilişkin kanuni düzenleme ne şekildedir? Olayda tarafların bu konudaki anlaşması kanuni düzenlemeye uygun mudur? Açıklayınız.

3- Olayda televizyonun taşıma için taşıyıcılara teslim edildikten sonra kimsenin kusuru olmaksızın hasara uğraması durumunda oluşacak zarara kimin katlanması gerekecektir? Gerekçeli olarak açıklayınız.

4- Televizyonun köşesinde ölü pikseller oluşmasını hukuki bakımdan nitelendirerek bu durum karşısında (A)’nın sahip olduğu hakları ve yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ayrıntılı olarak açıklayınız.

5- Televizyonun yanarak kullanılamaz hale gelmesi (A)’nın seçimlik haklarını kullanmasına engel oluşturur mu? Gerekçeli olarak açıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi yazınız!

Son Eklenen İçerikler

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif yapılması zorunlu değildir. Bazen gerekmediği halde mahkemelerce keşif yapılmaması...

Konkordato Mühletinin İşçi Alacaklarına Etkisi

Ekonomik açıdan zor durumda olan kişileri ve işletmeleri korumak yanında alacaklıları ve kamunun menfaatlerini de korumayı amaçlayan konkordato kurumu 7101 sayılı...

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini

“Şirket yönetimi için kayyım tayini” tedbiri Yasa’da sayılan belli suçlar için başvurulabilen özel bir koruma tedbirdir. Bu tedbire Yasa’da arama ve...

Türk Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Bakımından Esas Alınan Şüphe Kavramı

Suç soruşturmasında şüphe kavramı özellikle temel hak ve hürriyetleri çok yakından ilgilendiren koruma tedbirlerine başvurmada en çok kullanılan ama aynı zamanda...

Tutuklu ve Hükümlülerin Yararlanabileceği Yayınlar

Ceza  infaz  kurumunda bulunan tutuklu  ve   hükümlülerin yayınlardan yararlanmasına ilişkin esaslar 5275 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri de gözetilerek Anayasa Mahkemesi tarafından...