Ceza Hukukunda Şaka Amaçlı Hareketler

1 dakikada okunabilir.


45
14 paylaşım, 45 points

TCK’nun 21.maddesine göre suçlar kural olarak kasten işlenebilir. Ceza Kanunu’muz açısından failin amacı suçun oluşması açısından önem taşımaz. Ancak fail suç işlerken genel olarak belirli bir amaçla hareket etmektedir.Bu amaçlar arasında şaka yapmak da yer almaktadır. Çalışmamızda şaka amacıyla gerçekleştiren hareketlerin Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ar. Gör. Zahit YILMAZ – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. 

Marmara Üniversitesi Hukuku Fakültesi 

Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2014/3


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ekleyeceğiniz içeriğin türünü seçiniz!
Yazı
Ekleyeceğiniz içerik yazı ağırlıklı ise bu içerik türünü tercih ediniz! Bu formatta yazınıza resim, video, anket, test vb. bütün diğer öğeleri de ekleyebilirsiniz!
İnteraktif İçerik
Oluşturacağınız içeriğe diğer üyelerin de katkı sağlayabileceğini düşünüyor ve aktif katılım sağlamayı amaçlıyorsanız bu formatı tercih edebilirsiniz!
Oylu ve Yorumlu İçerik
Listeli içeriklerinizde, konu başlıklarının oylanmasına ve en çok beğenilenlerin başa geçebilmesine olanak tanınan içerik formatı
Video
Youtube, Vimeo, Dailymotion, Vine ve bir çok video sitesinin videosunu eklemek ve bilgiler vermek istiyorsanız bu formatı seçiniz
Resim
Fotoğraf, resim, hareketli gif resimleri eklemek istiyorsanız ve bilgi vermek istiyorsanız lütfen bu alanı seçiniz!