arama

'Daha Önceki Kasti Suçlarının Varlığı' Biçimindeki Gerekçe Bozmayı Gerektirir.

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • ankahukuk ankahukuk

Sanığın adli sicil kaydında yer alan hükümlülüklerinin silinme şartlarının oluşması ve ‘sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri’ gözetilerek sanık hakkında TCK’nın 62. maddesi uygulanmasına rağmen .

Sanığın adli sicil kaydında yer alan hükümlülüklerinin silinme şartlarının oluşması ve ‘sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri’ gözetilerek sanık hakkında TCK’nın 62. maddesi uygulanmasına rağmen, ‘daha önceki kasti suçlarının varlığı’ biçimindeki kanuni olmayan ve çelişkili gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirir.
BU KONUDAKİ YARGI KARARI
T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 9829 Karar: 2015 / 23922 Karar Tarihi: 06.03.2015
ÖZET: 
Sanığın adli sicil kaydında yer alan hükümlülüklerinin silinme şartlarının oluşması ve ”sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri” gözetilerek sanık hakkında TCK’nın 62. maddesi uygulanmasına rağmen, “daha önceki kasti suçlarının varlığı” biçimindeki kanuni olmayan ve çelişkili gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.(5237 S. K. m. 58, 62)
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 19.11.2009 tarihli yazısıyla, tekerrüre esas alınan önceki mahkumiyetin sanığın temyiz istemi üzerine 22.06.2009 tarihinde Yargıtay’a gönderildiğinin belirtilmesi karşısında, sanık hakkında TCK’nın 58. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,
2-Sanığın adli sicil kaydında yer alan hükümlülüklerinin silinme şartlarının oluşması ve ‘sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri’ gözetilerek sanık hakkında TCK’nın 62. maddesi uygulanmasına rağmen, “daha önceki kasti suçlarının varlığı” biçimindeki kanuni olmayan ve çelişkili gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık C. B.’nün temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Kaynak: http://www.sinerjimevzuat.com.tr/