in ,

Darbeye Teşebbüs Suçu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan T.B.M.M’nin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumayı amaç edinen “DARBEYE TEŞEBBÜS SUÇU”na ilişkin makaleler

Bu suçun hukuki konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Devletin ve Anayasal Düzenin temel unsurları TCK’daki çeşitli hükümlerle korumaya alınmıştır. Örneğin “ülke” unsuru, yani toprak bütünlüğü TCK 302. madde ile; “Devletin şekli ve temel unsurları” TCK madde 309 ile; Anayasa’nın üç temel gücünden birisi olan “Yasama Organı/TBMM” TCK madde 311 ile; “Yürütme Organı/Hükümet” TCK madde 312 ile himaye edilmektedir.

Darbeye Teşebbüs Suçu’na ilişkin makaleleri, sizler için derledik.

BÖLÜMÜMÜZDE BULUNAN İÇERİKLER:

* Darbeye Teşebbüs Suçu

* Darbe

* Darbe Girişimi Suçları ve Cezaları

* Darbe Suçu (madde 312)

* Yargıtay Kararları Işığında TCK m. 312

* Hükümete Karşı Suç

* Devlet Varlığı Aleyhine Cürümler

* Anayasayı İhlal Suçu

* Darbeye Teşebbüs Suçu TCK

İçeriğimize Oyunuz?

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments