Duvar

E Tabi ki Yasal Hakkın, Ama Sana Bu Vekalet Ücretini Yedirmem Duruşu

Kaydet(0)

Şirin bir ilimizde, bir asliye ceza hakiminin, sanık müdafiine , beraat kararı verirken vekalet ücretini yâr etmediği, unutulmaz kararı :)

Absürd Hukuk‘ta bir meslektaşımızın paylaştığı, bir hakimin, sanık müdafiine  “yasal vekalet ücretini yedirmeyeceğim sana” duruşunu sergilediği karar metni. :) 

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 

1-. Her ne kadar sanık hakkında hakaret ve tehdit suçlarından TCK’nun 125/1, 125/4, ve 106/1-1.Cümle maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın TCK’nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE, 

2-. Mahkememizin birleşen 2015/386 E sayılı dosyası yönünden; her ne kadar sanık hakkında TCK’nun 125/1, 106/1-1.Cümle maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine, 

Sanık kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden AAÜT’ye göre belirlenen 1.980TL maktu vekalet ücretinin KAMUDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAD YAZILMASINA” 

Araç çubuğuna atla