Emval-i Metruke Kapsamındaki Mülkiyet Davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Süreci Açısından Değerlendirilmesi

1915 yılından itibaren başka mahallere nakledilen ve kaybolan kişilerin terk edilmiş mallarının (emval-i metruke) mahkeme kararıyla tasfiye edilmesi ve elde edilen gelirin daha sonra Bütçeye irat kaydedilmesi, mülkiyet hakkına müdahale anlamında günümüzde tekrar tartışmaya açılmıştır.

Emval-i Metruke kapsamındaki mülkiyet iddiaları iç hukuk kadar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci açısından da incelemeyi gerektirmektedir. Bu anlamda incelememizin amacı, emval-i metruke mevzuatı kapsamındaki mülkiyet iddialarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ortaya çıkabilecek süreç açısından değerlendirmektir. Bunun için de, ilk önce genel anlamda mülkiyet davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki seyri açıklanmış, daha sonra ise emval-i metruke kapsamındaki mülkiyet iddiaları açısından ortaya çıkabilecek ihtimaller üzerinde durulmuştur.

Cavid ABDULLAHZADE
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi (abdullah@law.ankara.edu.tr)

Daha Fazlası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir