Eşlerin birbirine cebri icra takibi başlatması mümkün müdür?

Eşlerin birbirine cebri icra takibi başlatması eski Medeni Kanun’da mümkün değildi. Ancak yeni Medeni Kanun’da böyle bir sınırlamaya yer verilmemiştir.

Eşlerin birbirine cebri icra takibi başlatması eski Medeni Kanun’da mümkün değildi. Ancak yeni Medeni Kanun’da böyle bir sınırlamaya yer verilmemiştir.

Eski kanun zamanında bu hükümden doğabilecek adaletsizlikleri önlemek için eşlere, diğer eşe karşı açılan icra takiplerinde, yapılan hacze imtiyazlı alacaklı olarak katılma imkânı verilmişti. Medeni Kanun’un eski hükmü artık olmamasına rağmen, İcra İflas Kanunu hacze imtiyazlı olarak katılma kurumunu halen korumaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir