Diğer Pratik Bilgiler Gündem

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifeleri Resmi Gazete’de

Kaydet(0)

01.10.2019 tarih ve 30905 sayılı Resmi Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi ve Hakem Ücret Tarifesi yayımlandı. Tarifeler, yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.

GİDER AVANSI TARİFESİNE buradan ulaşabilirsiniz.

HAKEM ÜCRET TARİFESİNE buradan ulaşabilirsiniz.

TANIK ÜCRET TARİFESİNE buradan ulaşabilirsiniz.

Araç çubuğuna atla