Gizli Oylama’da Tercihin Gösterilmesi, Açık İhlal midir?

Bu içeriğimizi1 Dakika, 4 Saniyede okuyabilirsiniz!

Anayasa değişiklik paketinin oylanması sırasında, en az 15-16 AKP’li milletvekilinin göstere göstere oy kullandığı yönündeki CHP’li milletvekillerinin iddiası yeni bir tartışma başlattı. Bazı hukukçular, gizli oy kuralının, sonucu etkileyecek düzeyde ihlal edildiğini ileri sürerek oylamanın geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

Mevzuat

Anayasa

MADDE 175. – (Değişik: 17.5.1987 – 3361/3 md.) Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Meclis İçtüzüğü

MADDE 94– Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuile mümkündür.

TBMM tarafından basılan “Yasama El Kitabı” isimli kitaptan:

Sayfa 69

Gizli oylama nasıl yapılır?Gizli oylama milletvekilinin ne yönde oy kullandığının hiçbir şekilde belirlenemediği ve bu konuda herhangi bir kaydın olmadığı oylama şeklidir. Gizli oylama adı okunan üyeye bir zarf ve beyaz(kabul), kırmızı (ret) ve yeşil (çekimser) renkli üç pusulanın verilmesi ve üyenin bunlardan birisini kapalı kabinde zarfa koyması suretiyle yapılır. Gizli oylamada kullanılan oyların tasnifi o günkü Başkanlık Divanında görevli katip üyelerce yapılır.  Sonuçlar, “kabul”, “red”, “çekimser” ve varsa “boş” ve “geçersiz” şeklinde Genel Kurula ilan edilir.

[totalpoll id=”39930″]

Ankahukuk.Com
Logo
Yeni Üyelik Kaydı
Şifreyi Sıfırla