Memurların Yargılanması Kanununda Değişiklik Teklifi’ne İlişkin Eleştirel Yaklaşım

Görevi sırasında suç işleyen memurlar hakkında soruşturma açılması için üst mercilerce izin verilmesini düzenleyen 4483 sayılı Kanun’un 3. maddesinin yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan ve CHP Grup Başkanlığı tarafından 04/07/2012 tarihli “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerçekleştirmek istediği amaç her ne kadar doğru ise de kanun yapma sanatı ve tekniğinden uzaktır.

Görevi sırasında suç işleyen memurlar hakkında soruşturma açılması için üst mercilerce izin verilmesini düzenleyen 4483 sayılı Kanun’un 3. maddesinin yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan ve CHP Grup Başkanlığı tarafından 04/07/2012 tarihli “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerçekleştirmek istediği amaç her ne kadar doğru ise de kanun yapma sanatı ve tekniğinden uzaktır.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 3 maddeden müteşekkil bir kanun teklifi olarak hazırlanmış durumda. Bu teklifin 1. maddesi “4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.” Hükmünü; 2. maddesi yürürlük tarihini; 3. maddesi ise yetkiyi düzenlemekte. 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4.12.1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir ve o tarihten bu yana memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri ve izlenecek usulleri belirlemektedir. 

Hazırlanan teklif ile sadece 4483 Sayılı Kanunun 3. maddesi’nin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. Ancak yürürlükten kaldırılması amaçlanan “Soruşturma İzni Sistemi”nin kaldırılması sonrasında 4483 sayılı Kanun’un 3.maddesi dışında hemen hemen diğer tüm hükümlerinde “Soruşturma İzni”ne ilişkin düzenlemeler ve ifadeler de bulunmaktadır. Hal böyle iken, diğer hükümlerde de düzenlemelere gitmeden sadece 3. maddenin kaldırılması , 4483 Sayılı Kanunun anlamsız ve işlevsiz bir kanun metnine dönüşmesine, bundan da önemlisi memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması usulleri konusunda ceza usul hukuku mevzuatımızda çok büyük bir karmaşa ve bilinmezliğin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu haliyle hazırlanan kanun teklifini tamamen dikkatsiz ve özensiz hazırlandığı kanısındayım.

Kanun hazırlama ve yapma bir sanattır ve çok hassas bir konudur. Bu sanatı icra ederken de konunun uzmanlarına danışılması, bu konuda metinler hazırlatılması, aceleye getirilmemesi, özen gösterilmesi şarttır. 

4483 Sayılı Yasada değişiklik istemli kanun teklifi hazırlarken,  memurların yargılanması hususunun iyice irdelenmesi, memur yargılamalarında yönetsel güvence sisteminin mi yoksa Anglo-Sakson ülkelerinde ve özellikle İngiltere’de The Rule of Law kurallarıyla hiç kimsenin olağan mahkemeler dışında özel yargılamaya tâbi tutulamayacağı ilkesinin mi benimseneceği tespit edilmeli, Soruşturma izni” ve/veya diğer güvence sistemlerinden vazgeçilecekse bu duruma göre baştan sonra Kanun ve mevzuatta değişikliği amaçlayan bir kanun metni hazırlanmalıdır. Bunun dışındaki hazırlanan ve sunulan kanun değişikliği teklifleri ve girişimleri nezdimde popülist yaklaşımdan öteye geçemeyecektir. 

BU KÖŞE YAZISI, SİTE YÖNETİCİSİ VE YAZARI AV. SAVAŞ KILIÇ TARAFINDAN KALEME ALINMIŞ OLUP; SİTEMİZE, YAYINLANMAK ÜZERE, 13 EYLÜL 2012 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Siteden

Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Gereken Ücret ve Yargıtay Uygulaması

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret kavramı, Kıdem Tazminatı hesabı...

Ceza Muhakemesi Hukuku – Hakimin Reddi – Pratik Çalışmalar – 2 – 2012-2013

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2013 öğretim yılı pratik çalışmaları

Cumhurbaşkanına Yönelik Hakaret İçerikli Paylaşımlar – İş Akdinin Haklı Feshi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik...

Sosyal Medya ve Bilişim Suçları

Gerçek hayatta suç olan, sosyal medyada da suçtur. Özgürlük kavramı her ne...

Cumhuriyet Savcısının Delilleri Değerlendirme Yetkisi Ve Yargıtay Uygulaması

Delillerin değerlendirilmesi; soruşturma veya yargılama makamı tarafından, elde edilen delillerin hukuka...

Siteye Son Eklenenler

Mal Rejimlerinden Kaynaklı Davalar (TMK MADDE 202-281)

Mal Rejimlerinden kaynaklı davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller ,Uygulamada sıkça hataya...

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun...

Barolar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışına davet edilmedi; “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici”

Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün (1 Eylül) organize edilen adli yıl...

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Timtik, Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için başlattığı ölüm...

Avukatın Gözaltındaki Müvekkilleri ile Görüştürülmemesi ve Konu ile İlgili Ombudsman Tavsiye Kararı

Avukatın gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüştürülmemesi ve bu süreçte yaşananlar hakkında TBMM Kamu...

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif...