Hastane Enfeksiyonlarının Hukuki Yansımaları

<<  MAKALE BAŞLIKLARI

KAYNAKÇA

1- Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları- Tıbbi Malpraktis-Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları (Av.Halide SAVAŞ- Seçkin Yayınları)

2- Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları (Mustafa KICALIOĞLU- Adalet Yayınları)

3Hasta Hakları- Uluslar arası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde (Dr. Gürkan SERT- Babil Yayınları)

4-  Hastane  Enfeksiyonları  Türkiye  Verileri  (Doç.  Dr.Mustafa  ERTEK-  Refik  Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı-ANKARA)

5-  Hastane  Enfeksiyonlarının  Maliyet  Analizi  (Prof  dr.  Ata  Nevzat  YALÇIN-  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi)

6- Hastane Enfeksiyonları, Sorunlar, Yeni Hedefler ve Hukuki Sorumluluk (Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK – İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

7- Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolün Olmazsa Olmazı: El Yıkama (Doç. Dr.Serap GENCER)

8-  T.C  Sayıştay  Başkanlığı  Hastane  Enfeksiyonları  ile  Mücadele  Performans  Denetimi Raporu-2007

Düşüncelerinizi duymaktan mutluluk duyarız

Yorumda Bulunun!

Yeni Üyelik Kaydı
İsim - Soyisim (gerekli)
Short Description
Long Description
Cinsiyet (gerekli)
Doğum Tarihi (gerekli)
Şehir
Meslek (gerekli)
Okunan/Bitirilen Hukuk Fakültesi (gerekli)
Hakkında

Üye hakkında, kısa, biyografik bilgi

Şifreyi Sıfırla