arama

HMK ile HMUK Arasındaki Farklar

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • ankahukuk ankahukuk

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) arasında farklar belirlenirken ve bu çalışma hazırlanırken kanun hükümlerinin dışında TBMM’nin resmi internet adresi olan tbmm.gov.tr’dan yararlanılmıştır.

Bu hukuki çalışma, Hukukçu üstadımız Sayın Mustafa TÜRKMEN (muturkmen@yahoo.com) tarafından, sitemizde yayınlanmak üzere gönderilmiştir. Çalışmanın her türlü hakkı, yazarın kendisine aittir.

=============================

2012 YILINDA HAZIRLANAN BU HUKUKİ ÇALIŞMAYA, SONRAKİ YILLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMEMİŞTİR.

=============================

 

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) arasında farklar belirlenirken ve bu çalışma hazırlanırken kanun hükümlerinin dışında TBMM’nin resmi internet adresi olan tbmm.gov.tr’dan yararlanılmıştır. Söz konusu internet adresinde Adalet Komisyonu raporu, tasarının genel gerekçesi ve madde gerekçelerinden ve TBMM birleşim komisyonu tutanaklarından yararlanılmıştır. HMK tasarısının genel gerekçe ve madde gerekçelerinin ayrıntılı ve hakkının verilerek hazırlanmış olması, bu çalışmanın hazırlanmasında önemli bir kolaylık sağlamıştır.

6100 sayılı HMK yürürlüğe girmeden 31.03.2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanun ile 6100 sayılı HMK’nın 369 ve 370’inci maddelerinde değişiklik yapılmış ve Kanuna Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

HMK’nın 369’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile temyizdeki duruşma talep para sınırı artırılmıştır. 6100 sayılı Kanunun görüşülmesinde temyiz sınırı artırıldığı için temyizdeki duruşma talep para sınırı temyiz talep para sınırının altında kalmış idi. Yapılan değişiklik ile bu çelişki kaldırılmıştır.

HMK’nın 370’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile temyiz aşamasındaki değiştirerek ve düzelterek onama yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklik ile esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında değiştirerek ve düzelterek onama yoluna gidilmemesi öngörülmüştür. Mevcut uygulamada bu durumda da bu yola başvuruluyordu. 6217 sayılı Kanun ile sadece HMK’da değil yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) 436 ve halen uygulanan 438’inci maddelerinde de değişiklik yapılmak suretiyle halen temyiz aşaması devam eden davalarda da bu değişikliğin uygulanması öngörülmüştür.