in

Hüküm, Hükmün Verilmesi, Tefhimi, Hüküm Gerekçesinin Yazılma Süresi

Hüküm, Hükmün Verilmesi, Tefhimi, Hüküm Gerekçesinin Yazılma Süresi konusunda bilgi


6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 294. maddesi :
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi
MADDE 294 – (1) Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür.
(2) Hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve tefhim olunur.
(3) Hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur.
(4) Zorunlu nedenlerle sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hallerde, gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak bir ay içinde yazılması gerekir.
(5) Hükmün tefhimini, duruşmada bulunanlar ayakta dinler.
(6) Hükme ilişkin hususlar, niteliğine aykırı düşmedikçe, usule ilişkin nihai kararlar hakkında da uygulanır.

İçeriğimize Oyunuz?

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

Robot Hukuku ve Robot Yargıçlar

Avukatların Sağlık ve Sosyal Yardım Güvenceleri