“Hastane enfeksiyonudur, ölümcüldür, rutindir, hasta kaybedilebilir ” denebilir mi ?

HASTA HAKLARI

Hasta hakları,  hastanın sağlık hizmeti alırken gerek kurum, gerekse hizmeti veren doktor ve diğer sağlık çalışanları karşısında Anayasal haklarından biri olan “beden tamlığını koruma hakkı”na ve hatta ”yaşam hakkına” müdahalenin hukuka ve verilen hizmetin kurallarına uygun yapılmasını sağlamak için kimi zaman kanunlarla, kimi zaman da yönetmeliklerle koruma altına alınmış haklardır.

Günümüz Türkiye’sinde hasta hakları, mevzuatımıza, 1998 tarihinde yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ile “kapsamlı ve somut şekilde” girmiştir.Gelişmiş ülkelerde sağlık hukuku alanındaki yasal düzenlemeler kanunlarla yapılırken, ülkemizde yönetmeliklerle düzenlenmiş ve hasta hakları koruma altına alınmıştır. Sağlık hukuku alanında daha köklü reformlara ihtiyaç olduğu açıktır, dağınık mevzuat ve her sorunu, çıkarılan yönetmeliklerle giderme düşüncesi mevzuatı giderek daha da dağınık hale getirmektedir.

Diğer taraftan hukukun gündemine son on üç yıldır girmeyi başaran- hasta haklarının, uygulamada hala vatandaş ve sağlık hizmeti kurumlar tarafından iyi bilinmemesi ve benimsenmemesi de ayrı ve mutlaka incelenmesi ve çözülmesi gereken bir sosyal olgu ve sorundur. Ancak, bilinmelidir ki kullanılmayan haklar unutulur, kullanılmayan özgürlükler unutturulur. Bu bağlamda STK’nın, Baroların, TTB’nin ve Üniversitelerin ve en başta da hükümetlerin sonsuz sorumluluk sahibi oldukları açıktır. Vatandaşa inmeyen haklar ve özgürlükler sadece var olur, ama yaşamaları ve insanı yaşatmaları mümkün olmaz.Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Bu içerik ile ilgili görüşler