İdare Hukuku Ders Notu ve Deneme Sınavı

İlginizi Çekebilir

İdare Hukuku Dersine ait Ders Notu ve Deneme Sınavı

İdare kamu gücünden kaynaklanan bir takım üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmıştır.

1. Düzenleme yetkisi:

idarenin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için, anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir.

İdare kanunlarla kendisine verilen yetkileri bağlı yetki ya da takdir yetkisi şeklinde kullanabilir. Bağlı yetki istisnaidir. Bağlı yetki halinde, belli koşul ve durumların gerçekleşmesi ile yasada öngörülen işlem tesis edilmezse, idarenin bu işlemi hukuka aykırı olacağı gibi, yasada öngörülenden başka bir işlem tesis etmesi durumunda da konu yönünden hukuka aykırılık ortaya çıkar.

Takdir yetkisinde idareye belli bir işlemi yapmak yada yapmamak veya belli koşul ve durumların ortaya çıkması halinde belli çözüm yollarından birini tercih etmek veya yapacağı işlemin sebebini belirlemek konusunda idareye verilen yetkidir. En geniş takdir yetkisi yasama organına aittir. Yetki öğesinde ve idarenin idari işlem yaparken kamu yararını sağlamak olduğundan maksat öğesinde idareye takdir yetkisi tanınmaz. İdare takdir yetkisine sahip olduğu hallerde bu yetkinsi eşitlik ilkesine uygun olarak kullanmalıdır. İdare takdir yetkisini aynı ve benzer olay ve durumlarda aynı doğrultuda ve aynı işlemleri yaparak kullanmalıdır.

İdarenin düzenleme yetkisi idarenin takdir yetkisinden ve hukuk Devletinin bir gereği olan Belirlilik ve Düzenli idare ilkelerinden ve bunların dayanağını teşkil eden Eşitlik ilkesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak idarenin düzenleme yetkisi genel nitelikli olup takdir yetkisinden kaynaklanır. İdarenin düzenleme yetkisi sadece anayasada öngörülmüş bulunanlarla sınırlı değildir.

İdarenin düzenleme yetkisi asli nitelikli olmayıp dayanağa ihtiyacı vardır. Asli düzenleme yetkisi yasamaya aittir. Kanuni idare ilkesi uyarınca kanunu dayanağı olmayan hiçbir düzenleme idarece yapılamaz. Oysa Fransa gibi bazı ülkelerde yürütmenin de yasama dışında ayrı bir düzenleme alanı bulunmaktadır.

Yorumlar

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Kategoriden Daha Fazlası

Siteye Son Eklenenler

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilen İlk Paketinde Hangi Düzenlemeler Bulunuyor?

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin İlk Paketi Adalet Komisyonunda Kabul Edildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Kıyı Kullanımı, Kıyı İşgali ve Sorunları

Kişisel menfaatler ile kamu yararının çatışmaya başladığı anda, merkezi idare ile mahalli idareler de bir biri...

Ecrimisil ve Uygulama Esasları

Ecrimisili, diğer tabiri ile haksız işgal tazminatını tanımlamak gerekirse; bir malın sahibi ve/veya idarenin izni bulunmaksızın...

Yıkım Kararları ve Uygulama Esasları

İdare tarafından alınan yıkım kararlarının konusu mülkiyettir.  Anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının konusunu oluşturması sebebiyle...

Taciz edildi, karakoldaki şikayetinde “Bir şey çıkmaz” denince durağa uyarı afişi astı.

İstanbul’da yaşayan Gülce Tokyol, Anadolu yakasındaki metronun Acıbadem çıkışında, halk arasında E-5 olarak bilinen D-100 karayolu üzerindeki otobüs...

Siyasal Tarih Vize Sınavı – Soru ve Cevapları – FSM Üniversitesi Hukuk Fakültesi – 2018-2019 Yılı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018-2019 öğretim yılı, Siyasal Tarih Vize Sınavı soru ve...

Avukatlık Hizmetlerinde KDV İndirimi

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve...