İdari dava dilekçesi nasıl hazırlanır?

Image default
İdare Hukuku

İdari dava dilekçesinde neler bulunur?

İdari dava dilekçesi üzerinde şunlar bulunur:

– Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kisilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
– Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller
– Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi
– Vergi davaları gibi davalarda uyuşmazlık konusu miktar
– Vergi davalarında davanın ilgili bulundug?u verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası

İlgili İçerikler

Bu içeriğimiz ile ilgili düşünceniz?