Usul Hukuku

İnfaz rejimine ilişkin kanunlarda derhal uygulama ilkesinin istisnaları

İnfaz rejimine ilişkin kanunlarda derhal uygulama ilkesinin istisnaları nelerdir?
Kaydet(0)

İnfaz rejimine ilişkin kanunlarda derhal uygulama ilkesinin istisnaları nelerdir?

İnfaz rejimine ilişkin kanunlarda derhal uygulama ilkesi kabul edilmiş olup bu tür düzenlemeler yürürlüğe girdiği andan itibaren sadece ileriye doğru uygulanacaktır. Ancak, hürriyeti bağlayıcı ceza niteliği gösteren yaptırımlar ile bu tür cezaların süresine ilişkin düzenlemeler, tedbir veya infaz hükmü niteliğinde olsalar dahi, geriye yürüme yasağı ve lehe uygulama ilkesine tabidirler.

TCK’daki düzenleme de bu yöndedir: “Hapis  cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.”(md7/3)

Ayrıntılı bilgi:

Yorum ekle

Yorum yazmak için tıklayınız!

Araç çubuğuna atla