Image default
Usul Hukuku

İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetiminin yapıldığı bir kanun yoludur.


İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetiminin yapıldığı bir kanun yoludur. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda ceza davası veya hukuk dava dosyası üst dereceli İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından ikinci kere incelenerek yerel mahkemenin kararı denetlenir.(Kaynak)

Bazı kararlara karşı istinaftan sonra temyiz yoluna, Yargıtay’a başvurulamamaktır. Temyiz yoluna başvurulamayan kararlar istinaf kanun yolundan sonra şekli anlamda kesinleşmektedir. Buna karşılık temyiz yolu açık olan bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı Yargıtay’a temyiz yoluna başvurulabilmektedir.

İstinaf Kanun Yolunda Süreler (Hukuk)

 • Kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmiş olan istinaf dilekçesi, bu mahkemece birinci fıkraya göre işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durumun mahkemesine bildirilme süresi – DERHAL ( 6100 S. K. m. 343 )
 • İstinaf yoluna başvurma tarihi – Davanın açılmış sayılacağı tarih –
  Dava Dilekçesinin Kaydedildiği Tarihte
  ( 6100 S. K. m. 343 – 6100 S. K. m. 118 )
 • İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderlerinin hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğunun sonradan anlaşılması durumunda tamamlanması için verilecek süre – Kararı Veren Mahkeme Tarafından Verilecek Bir Haftalık Kesin Süre İçinde ( 6100 S. K. m. 344 )
 • İstinaf yoluna başvuru süresi – İki Hafta ( 6100 S. K. m. 345 )
 • İstinaf yoluna başvuru süresinin ne zaman işlemeye başlayacağı (İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.) – İlamın Usulen Taraflardan Her Birine Tebliğiyle ( 6100 S. K. m. 345 )
 • İstinaf dilekçesinin ret kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilme süresi – Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Hafta İçinde ( 6100 S. K. m. 346 )
 • Karşı tarafın cevap dilekçesini kararı veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebileceği süre – Tebliğden İtibaren İki Hafta İçinde ( 6100 S. K. m. 347 )
 • Kararı veren mahkemenin dosyayı dizi listesine bağlı olarak ilgili bölge adliye mahkemesine göndereceği süre – Dilekçeler Verildikten Veya Bunun İçin Belli Süreler Geçtikten Sonra ( 6100 S. K. m. 347 )
 • Katılma yolu ile istinafa başvurmaya karşı İstinaf yoluna asıl başvuran tarafın cevap verebileceği süre – İki Hafta İçinde ( 6100 S. K. m. 348 )
 • Tarafların, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemeyecekleri süre – İlamın Kendilerine Tebliğinden Önce ( 6100 S. K. m. 348 )
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır. ( 7036 S. K. m. 7 )
 • (İcra Mahkemelerince Verilen Kararlarda) İstinaf yoluna başvuru süresi – Tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gün ( 2004 S. K. m. 363 )

Kategoriden Diğer İçerikler

Zamanaşımı İtirazının Süresi

Ankahukuk

Tarafların Dilekçelerinde Sair Deliller Her Türlü Delil Gibi İbareleri Kullanması – YİBGB Kararı

Ankahukuk

Tanıklık (Şahitlik) Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler

Ankahukuk

Dava Şartları Nedir? Dava Şartlarının Yokluğu Halinde Vekalet Ücreti Nasıl Belirlenecektir?

Ankahukuk

Alacağın belirlenebilmesi mümkün iken “Belirsiz Alacak Davası” açılması halinde ne olur?

Ankahukuk

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Sulh

Ankahukuk

Bu içeriğimiz ile ilgili düşünceniz?

Sitemiz, kullanıcı deneyimini arttırmak için cookie (çerez) kullanmaktadır. Kabul Ediyorum >> Daha Fazlası

Gizlilik ve Çerez Politikası
Araç çubuğuna atla