İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan Sorumluluğunun Niteliği

Mevzuatımızda Borçlar Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere işçinin korunmasına ilişkin pek çok düzenleme bulunmakla birlikte, işverenin işçiyi gözetme borcuna aykırılıktan doğan zararlardan hukuki sorumluluğunu nitelendiren bir düzenlemeye açıkça yer verilmemiştir.

Bu durum, işverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan zararlardan sorumluluğunun nitelendirilmesi meselesinin, yargı kararlarıyla şekillenmesine yol açmıştır. Konuya ilişkin Yargıtay kararlarının fazlalığı da konunun uygulama bakımından önemini göstermektedir. İşverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan zararlardan sorumluluğunun niteliği öğretide de pek çokdefa inceleme konusu olmuştur. Ancak günümüzde, işverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan zararlardan sorumluluğunun niteliğine yönelik tartışmanın alanının, özellikle de TBK m. 71’de düzenlenen tehlike sorumluluğunun kabul edilmesiyle daraldığını söylemek mümkündür.

Araş. Gör. Ayşe Ledün Akdeniz

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası – Cilt 72, Sayı 2 (2014) Sayısında yayınlanmıştır.

_______________________________

HUKUKİ ÇALIŞMANIN TAMAMINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ!

_______________________________

Düşüncelerinizi duymaktan mutluluk duyarız

Yorumda Bulunun!

Yeni Üyelik Kaydı
İsim - Soyisim (gerekli)
Short Description
Long Description
Cinsiyet (gerekli)
Doğum Tarihi (gerekli)
Şehir
Meslek (gerekli)
Okunan/Bitirilen Hukuk Fakültesi (gerekli)
Hakkında

Üye hakkında, kısa, biyografik bilgi

Şifreyi Sıfırla