Gayrimenkul Hukuku

Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Gerekli Belgeler

GEREKLİ BELGELER

1 – Kimlik Belgesi : Taraflara ve varsa temsilcilerine  ait

2 – Fotoğraf : 1’er adet

3 – İşlemde temsil  var ise temsile ilişkin belge : Vekaletname, yetki belgesi … vb

4 – Mimari Proje : Yapı    veya   yapıların   dış    cepheler  ve  iç taksimatı bağımsız  bölüm , eklenti,  ortak yerlerinin   ölçüleri ve  bağımsız  bölümlerin  konum  ve  büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve bağımsız  bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek  suretiyle,  proje   müellifi mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün  paydaşları tarafından  imzalanan, yetkili  kamu kurum  ve  kuruluşlarınca   onaylanan mimari  proje .

Bir  arsa  üzerine  birden  fazla  inşa  edilen  yapıların her  birinin  projede  ayrı  ayrı  gösterilmesi  ve  blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.

5 – Vaziyet Planı : Bir arsa üzerine yapılacak birden  fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki   konumunu , varsa  özel  yol,  yeşil  saha, spor  tesisleri  gibi  ortak yerlerin açıkça gösterilmesi  ve belediyece  tasdik edilmiş olması gerekir.

Genel  inşaat  projesinde,  vaziyet planı  mevcut  ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

6 – Yönetim  Planı : Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim  planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

7 – Yapı Kullanma İzin Belgesi : Tüm bağımsız bölümlere ait Belediye veya Valilikçe verilmiş olan belgedir.

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ

– Tapu Harcı

K at m ülkiyeti işlemi harç  ve vergiye tabi değild ir

– Döner Sermaye

Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlen en tarifeye göre ücret alınır.

AÇIKLA M A 

 Kat irtifakından kat mülkiyetine  geçecek  taşınmazlarda   kat irtifakı tesisinde alınmış belgeler yeniden istenmez. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemiz, ücretsiz hizmet vermektedir. Hizmetlerin devamı için takdir edileceği üzere reklam ve reklam gelirlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu nedenle, sitemizde gezinebilmeniz için lütfen öncelikle reklam engelleyici programı kapatınız!