Category Archives: Tarih

AP foto muhabirlerinin objektifinden Vietnam Savaşı

Saygon’un düşüşünün ve Vietnam Savaşı’nın bitişinin 40. yıl dönümü dolayısıyla Amerikan Associated Press haber ajansı, 2016 yılı Ocak ayında Londra’da bir sergi açtı. Sergide Vietnam Savaşı sırasında, Komünist Vietkong birliklerine karşı çarpışan Amerikan güçleriyle birlikte cepheyi izleyen AP foto muhabirlerinin en etkileyici fotoğrafları yer alıyordu.

Osmanlı'nın en korkunç yüzü: Cellatlar

1826 tarihine kadar Osmanlı devletinin, askeri disiplinle yetiştirilen ve cellatbaşının nezareti altında devlet cellatları bulunmuştur. Cellatların İstanbul’daki kışla-koğuşları da Topkapısı Saray-ı hümayununda «Hamlacılar Ocağı» denilen saray kayıkçılarının koğuşları yanındaydı.

Mileva Maric / Einstein’ın gölgesinde bir hayat

Mileva Einstein-Maric, 19 Aralık 1875’de, (o zamanlar Avusturya-Macaristan sınırları içinde olan) Sırbistan’ın Titel şehrinde dünyaya geldi. Albert Einstein ile tanıştığı Zürih Politeknik Okulu’na devam etti. Albert’tan hamile kaldı ve ikisi de Zürih Patent Bürosu’nda çalışırken evlendiler. Einstein en ünlü eserini yazarken ona iki çocuk daha

'Açız ama komünist değiliz'

Türkiye tarihindeki en ilginç işçi eylemlerinden biri 3 Mayıs 1962’de Ankara’da yapılan ‘Açlar Yürüyüşü’dür. 5 bin kişilik yürüyüşü Türkiye İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası düzenlemiştir ama katılanların çoğu inşaat mevsiminde köylerden çalışmaya gelen örgütsüz işçilerdir.

Tarihten bugüne idam yöntemleri

Şırınga ile idam yoluyla geçmişteki birçok dehşetli yönteme son verilmiş oldu. Ancak iğnenin yol açtığı bazı sorunlu vakalar bu yöntemin de sorgulanmasına neden oluyor. Peki idam için başka alternatifler bulunabilir mi?

Kahve İçin Şiir Şeklinde Fetva Verilmişti

Kimi için acı, kimi için tatlı olan kahvenin dînî yönden durumu da merak edilmiş ve dönemin şeyhülislamına kadar çıkılmıştı. İştipli Vâiz Emin Efendi, iki kez şeyhülislamlık yapan Bostan-zâde Mehmed Efendi’ye bir dilekçe sunarak, şiir olarak kahve hakkında fetva istemişti.

Efsane savcının efsane hikayesi

Gündüz savcı, gece kurt…’ 1970’lerde İstanbul yeraltı alemi onu böyle anlatıyordu. Gündüzleri suçlulara göz açtırmayan yaman bir savcı olan Marlon Kemal, geceleriyse suç aleminin göbeğine dalıyordu.

Sokrates'in Savunmasına Hukuki Bir Yaklaşım

Bu makalede; zamanını, malını, ailesini hatta hayatını insana adayan Sokrates’in yargılanması, Platon tarafından anlatılan Sokrates’in Savunması eserinde yer alan hukuki bazı çıkarımlar incelenecektir.

Osmanlı'da Yeni Yıl Kutlaması

Osmanlı’nın Hıristiyanlar’ın yılbaşı kutlamalarına gösterdiği ilgi 1829 yılına tarihlenir. O yılbaşı İstanbul’daki İngiliz elçisi gemide bir balo düzenler.

Tanzimattan Cumhuriyete Avukatlık

Osmanlı Devleti’nde klasik dönemde kişiler, İslam hukukunun vekalet hükümleri çerçevesinde mahkemede vekil bulundurma imkanına sahip olmuşlardır. Ancak Tanzimat dönemine gelindiğinde, yeni mahkemelerin kurulması ve Batı’dan yeni hukuk kurallarının kabulü, mahkemelerde vekillik yapacak kişilerde bazı özellikler aranmasını gerektirmiştir.

Fotoğraflarla Osmanlı Modernleşmesi

Fotoğraf 19. yüzyıl sonunda modernliğin aynası, modernleşmenin kanıtıydı. Sanayi ve altyapı görüntüleri, Osmanlıların bu konudaki çabasını belgeliyordu.

Yakın Tarihteki En Korkunç 9 Psikolojik Deney

Pek çok psikoloji deneyi etik ve geçerliliği olan yöntemlerle uygulanmış ve daha iyi ilaçla veya terapi yoluyla yöntemler geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Ancak,üzücü bir şekilde uygulanan ve korkunç sonuçlarla biten deneyler de yapılmıştır. İşte bunlardan 9 tanesi olan ve kontrol dışına çıkmış, psikoloji deneyleri.

Taksim Topçu Kışlası

Taksim Topçu kışlasından başlayıp Meclisi Mebusan’ın önünde devam eden isyan hareketi Hareket Ordusunun İstanbul’a gelmesiyle farklı bir boyuta ulaştı.

Eski Yunan Yargı Sistemi: MÖ IV. Yüzyılda Atina’da Yargıçlar Ve Mahkemeler

Bu makalede Aristoteles’in tarihsel ve bilimsel olgulara ilişkin kapsamlı derlemeleri arasında günümüze ulaşan “Atinalıların Devleti” adlı eseri temel alınarak MÖ IV. yüzyılda Atina yargı sistemi konu edilmektedir. Çalışma, söz konusu eseri esas alarak eskiçağ Atina’sının yargı sisteminin temeli olan yargıçlar, mahkemeler ve yargılama usulleri tarihsel

close

Log in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy