Category Archives: Arşiv

Avrupa Hukuku ve Türkiye

Avrupa’nın birleşmesi yolundaki düşünceler üzerine bir araya gelen devletler, daha yakın birliğe kavuşturacak örgüt kurma amacıyla Avrupa Konseyi Statüsünü 1949 yılında imzalamışlardır. Aynı yıl içinde sözleşme hazırlanmasını kararlaştırmışlar ve Türkiye dahil on iki üye ülke, AİHS’ ni imzalamışlardır.

AIHM Uzun vs Almanya Karar İncelemesi

İletişimin denetlenmesi ve benzeri teknik takiplerde karşılaşılan sorunların en başında özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmesi tartışması gelmektedir. Özel hayatın tam ve kesin bir tanımı olmamakla beraber en genel şekliyle, kişinin kendisine özel olan ve dışarıya kapalı yaşam alanıdır.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile Kira Hukuku Kapsamında Getirilen Değişiklikler

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki 6570 sayılı Kanun kaldırılmış, kira hukukuna ilişkin tüm hükümler Borçlar Kanununda toplanmıştır. Kira Sözleşmesi İmzalandığı Anda Mevcut ve Sonradan Oluşacak Ayıpların Giderilmesi Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi

Feminist hareket desteklenmelidir!

Feminizim feminist düşünceyi bir şemsiye altında toparlamaya çalışan harekettir. Bu hareketin bünyesinde liberaller, sosyalistler, komünistler, sosyal demokratlar ve barış yanlıları vardır. Feminizim hareketi de kendi arasında bölünmüş ve fikir ayrılığı yaşayan bir harekettir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Bankalarca Faiz Oranlarının Tek Taraflı Olarak Arttırılması Hususunda Değerlendirme

Son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz, tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörü üzerinde de olumsuz etkilerini göstermektedir. Ekonomik kriz, ilk aşamada faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, kaynak maliyetlerinde önemli artışlara neden olmuştur. Bankalar ekonomik kriz ortamının olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla, kullandırılan kredi faizi oranlarında, tek taraflı olarak

İş Hukukunda Cezai Şart

Sözleşmelere genel olarak taraflar istedikleri şartlarda cezai şart koyabilmektedirler. Ancak iş hukukunda durum son derece farklıdır. İş sözleşmelerinde, işçilerin genelde zor durumda olduğu, işverenin istediği şartı sözleşmeye koyarak işçiye kabul ettirebileceği gerçeğinden hareketle, cezai şartın koşulları ve unsurları iş hukuku mevzuatında hüküm olmadığı için uygulamada

close

Log in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy