Category Archives: Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu’nda Zamanaşımı

Ceza kanunlarında dava zaman aşımı ve ceza zamanaşımı olmak üzere iki türlü zamanaşımı kabul edilmiştir. Kanunlarda belirlenmiş olan süre geçtikten sonra, kamu davası açılamaz; açılmış olsa dahi dava zamanaşımı gerçekleşmişse artık o davaya devam edilemez.Zira burada, dava zamanaşımının gerçekleşmiş olması engel neden oluşturmaktadır.

Cezanın İnfazı Sırasında Verilen Kararlar ve İnceleme Yolu

Cezanın infazı sırasında, mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama, birden fazla hükümdeki cezaların toplanması ve hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi konularında verilecek kararlar ve bu kararlara karşı gidilecek kanuni yol.

İletişimin Tespiti – Yargıtay Yaklaşımı

Tüm deliller gibi iletişimin tespiti neticesinde elde edilen görüşmelere ilişkin tutanakların da delil olarak kullanılabilmesi için CMK’nın 206/2-a ve 217/2. maddeleri gereğince hukuka uygun olarak elde edilmiş bulunması gerekir.

Sanığın Sabıkasında Yer Alan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusundaki Değerlendirmede Olumsuz Bir Engel Olarak Değerlendirilemez

Sanığın sabıkasında yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın henüz açıklanmamış bir hüküm olması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarının değerlendirilmesinde olumsuz koşul olarak belirtilen engel bir neden olarak kabul edilemez.

Cezaların Ertelenmesi, Sebepleri, Koşulları

İnfazın ertelenmesi, mahkemeler tarafından verilen hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesi durumudur. Cezanın infazının ertelenmesi durumunda, verilen hapis cezası belirli bir süre boyunca uygulanmayacak ve ertelenecektir.

Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazına başlaması için yapılan meşruhatlı davetiye tebliğine rağmen müracaat edilmemesi ve kovuşturma şartı olarak Israr

Sanık, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazına başlaması için yapılan meşruhatlı davetiye tebliğine rağmen 10 gün içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmamış ise de kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta “ısrar” ettiğinin kabul edilebilmesi için sanığa …

Mahkumiyet Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 141/3. maddesinde; ” Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli yazılır” Buna paralel hüküm içeren 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nın 34. maddesinde de “Hakim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil gerekçeli yazılır.” hükümleri yer almaktadır.

close

Log in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy