Kemençeci Nikolaki

Bestekar ve kemençe sanatçısı Kemençeci Nikolaki ve derlediğimiz bazı eserleri

Rum asıllı bestekar ve kemençe sanatçısı Kemençeci Nikolaki’nin XIX. yüzyıl ortalarında İstanbul’da doğduğu ve 1915 yılı civarında gene İstanbul’da öldüğü tahmin edilmektedir.
Şehnâz ve mahuz saz semâîleri en ünlü eserleridir.
Bûselik Peşrev’i yüksek sanat değeri taşıyan güzel eserlerinden biridir.
Lâvta’cı Civan ve Andon kardeşlerle uzun süre birlikte çalışmıştır.
Türk müzik repertuarına 30 dolayında saz ve söz eseri kazandırmıştır.
Saz eserleri sözlerine oranla daha başarılıdır. (Kaynak)

 

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Music

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilen İlk Paketinde Hangi Düzenlemeler Bulunuyor?

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin İlk Paketi Adalet Komisyonunda Kabul Edildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Kıyı Kullanımı, Kıyı İşgali ve Sorunları

Kişisel menfaatler ile kamu yararının çatışmaya başladığı anda, merkezi idare ile mahalli idareler de bir biri...

Ecrimisil ve Uygulama Esasları

Ecrimisili, diğer tabiri ile haksız işgal tazminatını tanımlamak gerekirse; bir malın sahibi ve/veya idarenin izni bulunmaksızın...

Yıkım Kararları ve Uygulama Esasları

İdare tarafından alınan yıkım kararlarının konusu mülkiyettir.  Anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının konusunu oluşturması sebebiyle...