Ana Sayfa Sınav Soruları & Kur-Pratik Kıymetli Evrak Hukuku - AÜHF 2002/03 Vize Sınavı

Kıymetli Evrak Hukuku – AÜHF 2002/03 Vize Sınavı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2002-2003 öğretim yılı Kıymetli Evrak Hukuku Vize Sınavı

13.01.2003
Sınav Talimatı:
1. Sınav süresi 35 dakikadır.
2. Gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.
3. Başka kağıt verilmeyecektir.
[penci_related_posts taxonomies=”undefined” title=”Kıymetli Evrak Hukukuna İlişkin Diğer Vize Sınavları” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”10″ style=”list” align=”left” displayby=”tag” orderby=”random”]
SORU I:
Ankara, 04.01.2003
“İşbu poliçe karşılığında Mehmet Doğru’ya 5 milyar TL ödeyiniz”.
Muhatap                 Keşideci
Ahmet Sert             Kasım Kurt 
Adres                       Adres
              İmza
(Aşağıdaki ihtimaller birbirinden bağımsızdır)
1. Yukarıda metni verilen poliçe Mehmet Doğru tarafından ciro yoluyla devredilebilir mi? (20 puan)2. Bu poliçede muhatap olarak gösterilen Ahmet Sert’e ödeme talebiyle başvurmak mümkün müdür? (20 puan)
3. Keşideci Kasım Kurt, poliçede vade tarihi gösterilmediği için senedin geçeriz olduğunu ileri sürmektedir. Bu iddiayı değerlendiriniz. (20 puan)
4. Poliçede yer alan keşideci (Kasım Kurt ) imzasının sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda senet geçerli sayılabilir mi? (20 puan)

SORU II: Türk Ticaret Kanunu’nda bonoya ilişkin olarak çok az sayıda hükme yer verilmiştir. Düzenlemedeki bu boşluğun nasıl doldurulacağını anlatınız (20 puan)
Başarılar dilerim.
Prof. Dr. Sabih ARKAN

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi yazınız!

Son Eklenen İçerikler

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif yapılması zorunlu değildir. Bazen gerekmediği halde mahkemelerce keşif yapılmaması...

Konkordato Mühletinin İşçi Alacaklarına Etkisi

Ekonomik açıdan zor durumda olan kişileri ve işletmeleri korumak yanında alacaklıları ve kamunun menfaatlerini de korumayı amaçlayan konkordato kurumu 7101 sayılı...

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini

“Şirket yönetimi için kayyım tayini” tedbiri Yasa’da sayılan belli suçlar için başvurulabilen özel bir koruma tedbirdir. Bu tedbire Yasa’da arama ve...

Türk Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Bakımından Esas Alınan Şüphe Kavramı

Suç soruşturmasında şüphe kavramı özellikle temel hak ve hürriyetleri çok yakından ilgilendiren koruma tedbirlerine başvurmada en çok kullanılan ama aynı zamanda...

Tutuklu ve Hükümlülerin Yararlanabileceği Yayınlar

Ceza  infaz  kurumunda bulunan tutuklu  ve   hükümlülerin yayınlardan yararlanmasına ilişkin esaslar 5275 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri de gözetilerek Anayasa Mahkemesi tarafından...