Kıymetli Evrak Hukuku – Final Sınavı – 04.06.2014 – 4/B Sınıfı – AÜHF

Kıymetli Evrak Hukuku – Final Sınavı – 04.06.2014 – 4/B Sınıfı – AÜHF

A N K A R A   Ü N İ V E R S İ T E S İ   H U K U K   F A K Ü L T E S İ
2013-2014   A K A D E M İ K   Y I L I
(4/B S I N I F I)   K I Y M E T L İ   E V R A K   H U K U K U
Y I L   S O N U   S I N A V I

CEVAP   ANAHTARI

NOT: KANUN MADDELERİ SADECE ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE YARDIM AMACIYLA BELİRTİLMİŞ OLUP, SINAVDA KANUN MADDELERİNİN YAZILMAMASI, DOĞRU VEYA YANLIŞ YAZILMASI PUANLAMADA DİKKATE ALINMAMAKTADIR.
SORU VE CEVAPLARA BURADAN  ULAŞABİLİRSİNİZ!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir