Kategoriler
Gündem Karar

Cezaevinde İşkenceyle Öldürülen Erin Ailesine 50 Bin TL Tazminat

14 yıl önce askeri cezaevinde tutukluyken işkenceyle öldürülen ve hakkında “kaos ortamı yaratmaya çalışmıştı” diye tutanak tutulan zorunlu erle ilgili dosyada kararını açıklayan AYM, yaşam hakkının ve işkence yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

Kategoriler
Gündem

İstinaf ve Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı

Acaba Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararından önce geçmişte verdiği, Bölge Adliye Mahkemelerinin ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu iki yıllık mahkûmiyet kararlarının onanması veya beraat kararının bozulması ile verdiği iki yıla kadar “mahkûmiyet” kararları için de geçerli sayılabilir mi?

Kategoriler
Gündem Karar

İlk Defa İstinaf Mahkemesi Tarafından Verilen İki Yıla Kadar Hapis Cezalarının Temyiz Edilemeyeceğini Düzenleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 27/12/2018 tarihinde, E.2018/71 numaralı dosyada 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286. maddesinin 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değişiklik yapılan (2) numaralı fıkrasının 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle değiştirilen (d) bendinin iptaline karar verdi.

Kategoriler
Makale

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Bu iki kurumun benzer ve farklı yönleri vardır. Bunlardan en önemlisi kamu denetçisinin yaptırım gücü olmadığı halde, bireysel başvuruda tazminat ve tedbir kararı da dâhil olmak üzere her tür kararın verilebilmesidir.

Kategoriler
Kamu Hukuku

Anayasa Mahkemesi ‘ne Yapılacak Bireysel Başvuru’ya Dair Sık Sorulan Sorular

Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanan, Bireysel Başvuru’ya Dair Sık Sorulan Sorular klavuzu

Kategoriler
Makale

Bireysel Başvurularda “Açıkça Dayanaktan Yoksunluk” Kriterinin Anayasa Mahkemesi Tarafından Yorumu ve Uygulanması

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların esası hakkında karar verilebilmesi, öncelikle, bu başvuruların kabul edilebilirlik koşullarını sağlamalarına bağlıdır. Bu koşullardan biri de, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olmaması gereğidir.

Kategoriler
Karar

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu’nun (TCK 299) Anayasa’ya Aykırı Olmadığına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu itirazıyla Anayasa Mahkemesine yapılan iptal başvuruna ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’nin, 03.01.2017 tarihli sayısında yayınlandı.