Kategoriler
Sosyoloji

“Hınç” ve Onarıcı Adalet Üzerine

Roger Fisher ve Daniel Shapiro, -oldukça soğuk bir başlığa sahip olsa da- İkna Tekniklerikitabında, müzakere içeren her görüşmede tüm taraflar için geçerli olan ve müzakerenin sağlıklı yürümesi için kilit önemdeki temel kaygılara odaklanmaya işaret ediyor. Fisher ve Shapiro bu kaygıları “takdir, birliktelik, özerklik, statü ve rol” şeklinde özetliyor ve bu kaygıların tatmin edilmemesi durumunda duyguların devreye girip düşmanca bir tutuma yol açabileceğinden söz ediyor.[2] Améry’nin “öç alma duygusu” olarak tanımlanabilecek “Hınç”[3] isimli denemesi de aynı bakışla temel kaygıların karşılanmadığı yorumuna götürebilir bizi. Tabii mesele bu kadar basit değil. Zaten Améry de “hınç” derken bir intikam ya da kefaretin söz konusu olamayacağını her fırsatta dile getiriyor. Ve hınç duygusunu hastalıklı bir durum olarak gören “ahlâkçı” anlayışı da eleştiriyor.