HMK ile HMUK Arasındaki Farklar

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) arasında farklar belirlenirken ve bu çalışma hazırlanırken kanun hükümlerinin dışında TBMM’nin resmi internet adresi olan tbmm.gov.tr’dan yararlanılmıştır.

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) arasında farklar belirlenirken ve bu çalışma hazırlanırken kanun hükümlerinin dışında TBMM’nin resmi internet adresi olan tbmm.gov.tr’dan yararlanılmıştır. Söz konusu internet adresinde Adalet Komisyonu raporu, tasarının genel gerekçesi ve madde gerekçelerinden ve TBMM birleşim komisyonu tutanaklarından yararlanılmıştır. HMK tasarısının genel gerekçe ve madde gerekçelerinin ayrıntılı ve hakkının verilerek hazırlanmış olması, bu çalışmanın hazırlanmasında önemli bir kolaylık sağlamıştır.

6100 sayılı HMK yürürlüğe girmeden 31.03.2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanun ile 6100 sayılı HMK’nın 369 ve 370’inci maddelerinde değişiklik yapılmış ve Kanuna Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

HMK’nın 369’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile temyizdeki duruşma talep para sınırı artırılmıştır. 6100 sayılı Kanunun görüşülmesinde temyiz sınırı artırıldığı için temyizdeki duruşma talep para sınırı temyiz talep para sınırının altında kalmış idi. Yapılan değişiklik ile bu çelişki kaldırılmıştır.

HMK’nın 370’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile temyiz aşamasındaki değiştirerek ve düzelterek onama yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklik ile esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında değiştirerek ve düzelterek onama yoluna gidilmemesi öngörülmüştür. Mevcut uygulamada bu durumda da bu yola başvuruluyordu. 6217 sayılı Kanun ile sadece HMK’da değil yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) 436 ve halen uygulanan 438’inci maddelerinde de değişiklik yapılmak suretiyle halen temyiz aşaması devam eden davalarda da bu değişikliğin uygulanması öngörülmüştür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Siteden

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun...

Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Türkiye’de Sigorta Başlangıcı Kabul Edilebilmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi...

İmar Hukuku Ders Notu – İstanbul Üni. Hukuk Fak. 2014-2015

İmar hukuku diye bir hukuk dalından bahsedebilmek, bunun idare hukukunun bir...

Eşiniz sizi terk mi etti ? O halde mk 164/1 gereği boşanabilirsiniz

Medeni kanun özel boşanma sebeplerinden biri olarak eşlerden birinin diğer eşi terk...

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kuruluşuna İlişkin Güncel Sorunlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“Ticaret Kanunu”) 11. maddesinde ticari...

Siteye Son Eklenenler

Mal Rejimlerinden Kaynaklı Davalar (TMK MADDE 202-281)

Mal Rejimlerinden kaynaklı davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller ,Uygulamada sıkça hataya...

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun...

Barolar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışına davet edilmedi; “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici”

Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün (1 Eylül) organize edilen adli yıl...

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Timtik, Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için başlattığı ölüm...

Avukatın Gözaltındaki Müvekkilleri ile Görüştürülmemesi ve Konu ile İlgili Ombudsman Tavsiye Kararı

Avukatın gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüştürülmemesi ve bu süreçte yaşananlar hakkında TBMM Kamu...

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif...