Taşınır Kayıt ve Yönetim Bilgi Sistemi hizmete girdi.
http://kbstest.muhasebat.gov.tr:8080/TMYS/gen/login.htm
Klavuz için tıklayınız
taşınır mal yönetim bilgi sistemi
Devamını buradan okuyabilirsiniz!