Sendikal Tazminat

Sendika özgürlüğü, Anayasa’nın “sosyal ve ekonomik hak ve ödevler” başlığı altında 51. maddede düzenlenmektedir. Ayrıca bu özgürlük 7.11.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nca da korunmaktadır.

Kanunun 25.maddesi sendikal güvencenin teminatıdır. Mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31.maddesi de sendikal hakları güvence altına almak için getirilmişti. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25.maddesi Mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31.maddesine benzer olmakla beraber ciddi farklılıkları da içinde barındırmaktadır. İşte bu makalede sendikaya üyelik ve sendikal faaliyet kavramları incelendikten sonra sendikal özgürlüğün güvencesi olan “sendikal tazminat” kavramı iş akdinin kuruluşu,devamı ve sona ermesi başlıkları altında detaylı olarak incelenecektir.

Berna ÖZTÜRK – Ankara Barosu, İş Hukuku master öğrencisi, bernaozturk88@gmail.com

ANKARA BAROSU DERGİSİ 2013/4

Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK–ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Daha Fazlası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir