Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması – İÜHF – 20.11.2014

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması – İÜHF – 20.11.2014

20.11.2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMASI

(Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)

OLAY:

Evi için bir LED televizyon almak isteyen (A) bunun için bir teknoloji mağazasına gider ancak ürünleri pahalı bulur. (A)’nın bu beyanı üzerine mağazada çalışan tezgahtar (T) arkadaşı (B)’nin elinde kutusu dahi açılmamış bir televizyon bulunduğunu aniden yurt dışına gitmesi gerektiğinden piyasa rayici 3500 TL olan televizyonu 3000 TL’ye satabileceğini söyler.(A)’nın teklifle ilgilenmesi üzerine taraflar satış konusunda anlaşırlar. Bunun yanı sıra (T),satış sırasında (A)’ya ileride bu malın mülkiyetine ilişkin bir ihtilaf çıkması halinde sorumlu olmayacağına dair bir belge imzalatır. (T) ayrıca malın taşıma giderlerinin de (A)’ya ait olduğunu, taşıma işlerini kendilerinin üstlenmediğini ancak (A) tarafından belirlenecek taşıma şirketine malı teslim edebileceklerini belirtir.

Ürünü teslim alan (A) televizyonu hemen kullanmaya başlar. Ancak birkaç ay sonra ekranın bir köşesinde ölü pikseller oluşmaya başlar. Bunun üzerine (A), derhal (T)’yi arayarak durumu kendisine bildirir. (T) konuyla ilgileneceğini ve arızayı tespit etmek üzere (A)’nın evine teknik servis göndereceğini belirtir. Fakat bir süre sonra komşu dairede çıkan yangının (A)’nın evine sıçraması dolayısıyla televizyon kullanılamaz hale gelir.

SORULAR:

1- (T), (A)’ya imzalatmış olduğu belgeyle hangi sorumluluğunu bertaraf etmek istemektedir? Bu sorumluluğun sözleşmeyle bertaraf edilmesi mümkün müdür? Gerekçeli olarak açıklayınız.

2- Taşıma giderlerinin kime ait olacağına ilişkin kanuni düzenleme ne şekildedir? Olayda tarafların bu konudaki anlaşması kanuni düzenlemeye uygun mudur? Açıklayınız.

3- Olayda televizyonun taşıma için taşıyıcılara teslim edildikten sonra kimsenin kusuru olmaksızın hasara uğraması durumunda oluşacak zarara kimin katlanması gerekecektir? Gerekçeli olarak açıklayınız.

4- Televizyonun köşesinde ölü pikseller oluşmasını hukuki bakımdan nitelendirerek bu durum karşısında (A)’nın sahip olduğu hakları ve yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ayrıntılı olarak açıklayınız.

5- Televizyonun yanarak kullanılamaz hale gelmesi (A)’nın seçimlik haklarını kullanmasına engel oluşturur mu? Gerekçeli olarak açıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Siteden

Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen...

Gene Ölüm Cezası Üzerine

İnsanın siyasal iktidardan, kamu erkinden ve devletten önce gelen bir değer ve...

Kültür dünyamızda çığır açtı: İBRAHİM MÜTEFERRİKA

Türk kültür tarihinin önemli kişiliklerinden biri olduğu artık tartış­masız kabul edilen...

Medeni Hukuk Pratik – Kur Çalışması – 2009

2009-2010 Yılı Medeni Hukuk Pratik Çalışması

Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Gereken Ücret ve Yargıtay Uygulaması

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret kavramı, Kıdem Tazminatı hesabı...

Siteye Son Eklenenler

Mal Rejimlerinden Kaynaklı Davalar (TMK MADDE 202-281)

Mal Rejimlerinden kaynaklı davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller ,Uygulamada sıkça hataya...

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun...

Barolar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışına davet edilmedi; “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici”

Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün (1 Eylül) organize edilen adli yıl...

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Timtik, Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için başlattığı ölüm...

Avukatın Gözaltındaki Müvekkilleri ile Görüştürülmemesi ve Konu ile İlgili Ombudsman Tavsiye Kararı

Avukatın gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüştürülmemesi ve bu süreçte yaşananlar hakkında TBMM Kamu...

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif...