İdare Hukuku Ders Notu ve Deneme Sınavı

İdare Hukuku Dersine ait Ders Notu ve Deneme Sınavı

İdare kamu gücünden kaynaklanan bir takım üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmıştır.

1. Düzenleme yetkisi:

idarenin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için, anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir.

İdare kanunlarla kendisine verilen yetkileri bağlı yetki ya da takdir yetkisi şeklinde kullanabilir. Bağlı yetki istisnaidir. Bağlı yetki halinde, belli koşul ve durumların gerçekleşmesi ile yasada öngörülen işlem tesis edilmezse, idarenin bu işlemi hukuka aykırı olacağı gibi, yasada öngörülenden başka bir işlem tesis etmesi durumunda da konu yönünden hukuka aykırılık ortaya çıkar.

Takdir yetkisinde idareye belli bir işlemi yapmak yada yapmamak veya belli koşul ve durumların ortaya çıkması halinde belli çözüm yollarından birini tercih etmek veya yapacağı işlemin sebebini belirlemek konusunda idareye verilen yetkidir. En geniş takdir yetkisi yasama organına aittir. Yetki öğesinde ve idarenin idari işlem yaparken kamu yararını sağlamak olduğundan maksat öğesinde idareye takdir yetkisi tanınmaz. İdare takdir yetkisine sahip olduğu hallerde bu yetkinsi eşitlik ilkesine uygun olarak kullanmalıdır. İdare takdir yetkisini aynı ve benzer olay ve durumlarda aynı doğrultuda ve aynı işlemleri yaparak kullanmalıdır.

İdarenin düzenleme yetkisi idarenin takdir yetkisinden ve hukuk Devletinin bir gereği olan Belirlilik ve Düzenli idare ilkelerinden ve bunların dayanağını teşkil eden Eşitlik ilkesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak idarenin düzenleme yetkisi genel nitelikli olup takdir yetkisinden kaynaklanır. İdarenin düzenleme yetkisi sadece anayasada öngörülmüş bulunanlarla sınırlı değildir.

İdarenin düzenleme yetkisi asli nitelikli olmayıp dayanağa ihtiyacı vardır. Asli düzenleme yetkisi yasamaya aittir. Kanuni idare ilkesi uyarınca kanunu dayanağı olmayan hiçbir düzenleme idarece yapılamaz. Oysa Fransa gibi bazı ülkelerde yürütmenin de yasama dışında ayrı bir düzenleme alanı bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Siteden

Kira Sözleşmesinde Kefalet

Kefaletin geçerli olabilmesi için kefalet süresinin ve kefilin sorumlu olacağı miktarın...

Basamak Yükseltme Hakkı ve Basamak Yükseltme Primlerinin Hesaplanması

Basamak yükseltme olanağı sağlayan yasa ile konuya ilişkin uygulamayı biçimlendiren diğer düzenlemeler,...

İş Gücü Kaybı Tazminatında İçtihat Aykırılığı

Yargıtayın 10. ve 21. Hukuk Daireleri, iş kazası sebebiyle oluşan sürekli...

Ticaret Hukuku Final Sınavı – AÜHF – 2018

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017-2018 Akademik yılı Ticaret Hukuku Final Sınavı...

Barolar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışına davet edilmedi; “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici”

Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün (1 Eylül) organize edilen adli yıl...

Siteye Son Eklenenler

Mal Rejimlerinden Kaynaklı Davalar (TMK MADDE 202-281)

Mal Rejimlerinden kaynaklı davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller ,Uygulamada sıkça hataya...

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun...

Barolar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışına davet edilmedi; “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici”

Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün (1 Eylül) organize edilen adli yıl...

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Timtik, Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için başlattığı ölüm...

Avukatın Gözaltındaki Müvekkilleri ile Görüştürülmemesi ve Konu ile İlgili Ombudsman Tavsiye Kararı

Avukatın gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüştürülmemesi ve bu süreçte yaşananlar hakkında TBMM Kamu...

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif...