Toplanma Hakkı ve Kolluk Tedbirleri İlişkisi

Toplanma hakkı, çağdaş demokrasi ve insan hakları kuram ve öğretilerinde bir insan hakkı olarak kabule mazhar olmuştur. Ancak ülkemizde bu hakkın kapsamı, anlamı ve kullanılmasına ilişkin devletin yükümlülükleri konularında bir uzlaşmaya varıldığı söylenemez.

Bu uzlaşmazlık yasal düzenlemelere, idari uygulamalara ve yargı kararlarına da yansımaktadır. Hakka yönelik a priori veya a posteriori ulusal kısıtlamaların insan haklarına ilişkin uluslararası düzenlemeler ve AİHM kararlarında belirtilen ölçütleri aştığı görülmektedir.Hakkı kullanan kişilere yönelik müdahalelerde zor kullanma yetkisinin aşılması bir teamüle dönüşmekte ve bu konuda sorumlular hakkında etkin soruşturma ve kovuşturmalar gerçekleştirilmemektedir.

Bu çalışmada bir yandan belirtilen sorunlar mevzuata ve uygulamaya ilişkin boyutlarıyla ele alınırken bir yandan da AİHM kararları ve AGİT tavsiyeleri göz önünde tutularak bir durum değerlendirilmesi yapılacaktır.

Furkan KARARMAZ

Araştırma Görevlisi, Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi

MAKALENİN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ!

Bu İçeriği Paylaş!
İçeriğimizi Yararlı Buldunuz mu?
00

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a target="" href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" height="" width="" alt="" title=""> <table border="" style=""> <iframe frameborder="" allowfullscreen="" src="" width="" height=""> <div class=""> <tbody style=""> <tr style=""> <td style=""> <sub> <sup> <pre lang="" line=""> <ul style=""> <ol style=""> <li style=""> <span class="" style=""> <noindex>