arama

Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • ankahukuk ankahukuk
Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

TCK Madde 86/2 
Kasten Yaralama suçunda daha az cezayı gerektiren hal:
-Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali
TCK Madde 89/5
Taksirli Yaralama (Bilinçli Taksir hali hariç)
TCK Madde 102 
Cinsel Saldırı
TCK Madde 103 
Cinsel Saldırı (Sarkıntılık düzeyinde kalmışsa)
TCK Madde 104/1 
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
TCK Madde 105 
Cinsel Taciz
TCK Madde 106/2. cümle 
Malvarlığına Yönelik Tehdit
TCK Madde 116/1 
Konut Dokunulmazlığının İhlali
TCK Madde 117/1 
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
TCK Madde 123 
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
TCK Madde 125-131 
Hakaret (Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü İşlenen Hariç)
TCK Madde 139 
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç)
TCK Madde 144 
Hırsızlık Suçunda daha az cezayı gerektiren haller
-Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık
-Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık
TCK Madde 146 
Kullanma Hırsızlığı
TCK Madde 151 
Mala Zarar Verme
TCK Madde 155 
Güveni Kötüye Kullanma
TCK Madde 156
Bedelsiz Senedi Kullanma
TCK Madde 159 
Dolandırıcılık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller:
-Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi
TCK Madde 160 
Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
TCK Madde 167/2 
Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep
TCK Madde 209/1
Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması
TCK Madde 233/1 
Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali
TCK Madde 239/1-2 
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması
TCK Madde 342/2 
Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu
Avukat Görkem GÜNAL 
http://www.feyzioglu.av.tr