İş Hukuku Makale

Türk İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü

Kaydet(0)

İş mahkemeleri iş uyuşmazlıklarını çözmekle görevli özel mahkemelerdir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile tüm iş uyuşmazlıklarında basit yargılama usulü uygulanmaya başlanmıştır.

İş mahkemelerinin görevine giren iş davaları İş MahkemeleriKanunu ve bazı özel kanunlarda düzenlenmiştir. Bu kanunlarda belirlenendava türleri miktar yönünden sınırlandırılmamıştır. 1086 sayılıHukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nu yürürlükten kaldırarak12.01.2011 tarihinde kabul edilen 6100 sayılı Hukuk MuhakemeleriKanunu yargılama usullerinin çeşitleriyle ilgili bazı değişiklikler getirmiştir.Kanunun sistematiğinden yazılı (genel) yargılama usulünün temel alınarak hazırlandığı görülmektedir. 

Özgür OĞUZ – Yardımcı Doçent Doktor, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku veSosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, ooguz1@anadolu.edu.tr.Özge DOĞAN – Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı BütünleşikDoktora Programı Öğrencisi, ozge_d@anadolu.edu.tr.

MAKALENİN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ!

Araç çubuğuna atla