Kemal, neler yeni?

Şurada yayınlanmış yazı::

  Drop files here

  or

    • Ankahukuk “Basit Test” yayınlandı 2 gün 8 saat önce

    • Roma imparatorluğu 1543 yılına kadar var olmuş ise de Roma Hukuku MS. 565 yılına kadar sürmüştür. MS. 527 yılında imparator Iustinianus Roma hukukunu yeniden canlandırabilmek için önemli adımlar atmıştır. Bu ba […]

    • 4721
     sayılı Türk Medeni Kanunumuza göre 4 çeşit nafaka düzenlemesi vardır. Bunlar;

     Yoksulluk nafakası, Tedbir nafakası, İştirak nafakası, Yardım nafakasıdır.

     A. Yoksulluk Nafakası

     TMK […]

    • İpek bir güncelleme yayınladı 4 gün 8 saat önce

     Ne diyeceğimi Bilemiyorum 🙁

    • Basına yansıyan olaya göre Konya’da parkta sevgilisini darbeden kişiye müdahale eden Kadir Genç genç, şiddetine maruz kaldığı saldırganı, boğuşma sırasında öldürdü.

     Üniversiteye hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şe […]

    • İş hukuku mevzuatımızda iş kanunlarıyla mevsimlik işlerin çalışma koşulları düzenlenmiş olmasına rağmen mevsimlik işin tam bir tanımı yapılmadığı gibi, hangi işlerin mevsimlik işler olduğu da açıkça belirti […]

    • İhtiyati hacze dair düzenleme 2004 Sayılı İİK’nın 257 ilâ 268’inci maddelerinde yer almaktadır.

     “İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz” başlığını alan 265’inci maddede aynen:

     “Borçlu k […]

    • Berna kayıtlı bir üye oldu 1 hafta 6 gün önce

    • mert can olgun kayıtlı bir üye oldu 2 hafta 5 gün önce

    • Akait, akîde kelimesinin çoğuludur. Akîde, akd kökünden türemiştir. Akd ise düğümlemek, bağlamak anlamına gelir. Buna göre akide, bağlanılan, sağlam bir şekilde inanılan, düğüm atmışçasına kesinlikle gönülden kabul edilen şey anlamını taşır.
     İtikad kelimesi de akd kökünden türemiş olup kalpten bağlanma, kesin olarak karar verme, inanma anlamına ge…[Devamını oku]

    • Sözlük anlamı “tahsis edilmiş hükümler” dir. Yani bazı hükümler her hukuki olay ve durumu kapsamaz.  Mesela Ticaret Kanunu herkes, her durum ve olay için değil,tacir,ticari iş ve ticari işletme ile ilgili hükümlerdir. Ticaret Kanunu tacir,ticari iş ve ticari işletmeye tahsis edilmiş,onlara has kılınmış özel olarak onlar için sevkedilmiştir. Kısaca…[Devamını oku]

    • Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 23.01.2020 tarihinde yaptığı toplantıda , Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun 10.01.2020 tarih ve 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü tasarısı görüşüldü. Tasarı il […]

    • Ecr ve misil kelimelerinden oluşan bir terkiptir. Ecr, sözlükte sevap, mükâfat, ücret ve karşılık demektir. Misil ise, eş, benzer, denk anlamlarına gelir.O halde ecr-i misil “misline göre,benzerine göre tesbit edilen ücret” anlamına gelir. Bir İslâm hukuku terimi olarak ecr-i misil, işçi veya memura çalışması karşılığı verilecek olan ü…[Devamını oku]

    • Başkasına ait olan ifadelerin sahibinin ağzından çıktığı gibi aktarılmasıdır.
     Annesi, “Dışarıda çok fazla oynama üşürsün !” Diye seslendi.
     Öğretmen “not alarak çalışırsanız başarılı olursunuz “ diyor.

     Hukukla ilgili şu örnekleri verebiliriz.

     “- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde and içerler:

     “Devletin varlı…[Devamını oku]

    • “Dia” ve “legein” kelimelerinden oluşan dialectica, dil, nutuk, iki kişi arasında karşılıklı konuşma an­lamlarına geldiği gibi, istidlal yani akıl yürütme anla­mına da gelmektedir. Diyalektik, iki kişi arasında geçer. Konuşmacılardan biri soran, diğeri cevaplayan duru­mundadır. Soru soran kimse muhatabını değişik soru­larla zor duruma düşür…[Devamını oku]

    • İslam devletlerinde resmi işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclis ve buna bağlı devlet daireleri demektir.[1]

     Bu kelimenin (Divan) Farsça veya Arapça menşeli olduğuna dair değişik rivâyetler bulunmaktadır.

     Divan’a niçin bu ismin verildiğine dair iki ayrı rivayet bulunmaktadır. Birincisi İran Kisrası Nûşirevan, bir gün kâtiplerinin yanına uğra…[Devamını oku]

    • ‘Disiplin’ Fransızca’dan (discipline) dilimize girmiş yabancı bir kavramdır ve Türkçe

     sözlük karşılığı ‘sıkı düzen’dir. Latince ‘disciplina’ olarak tanımlanan kelimenin etimolojik

     kökeni, ‘discere’den türediğinde ‘talimat vermek’ anlamında iken ‘disciple’den türediğinde

     birini izleyen ya da birinin peşinden giden anlamında ve ‘discipulus’…[Devamını oku]

    • Türkçede özgecilik kelimesiyle de ifade edilen bu kavram; başkalarını düşünmek, onların hukukunu korumak hususunda özverili olmak, başkalarının hukukunu düşünüp, gözetmek hususunda fedâkâr ve ferâgat sâhibi olmak anlamlarına gelmektedir.[1]

      

     [1] Dini Kavramlar Sözlüğü,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,s.121 ,2005 Ankara

    • Acizler yeri demektir. Yardıma muhtaç çocukların, sakat kadın ve erkeklerin bu durumdan kurtarılması amacıyla 7 kasım 1892′ de İstanbul Kağıthane’ de temeli atılan kurumdur. Sultan II. Abdülhamit zamanında İstanbul’da kurulması düşünülmüş (9 nisan 1890) ve Sadrazam Halil Paşa’ nın gayretleri ve padişahın maddi desteği sonucu gerçekleştirilmiştir…[Devamını oku]

    • Türkçede biat şeklinde kullanılan kelimenin Arapça aslı bey’at tır.Bey’at “satmak,satın almak” manasındaki “bey” masdarına bağlı olarak “yöneticilik tevdi etmek,birinin yöneticiliğini benimsemek” anlamında kullanılmıştır. Sosyopolitik bir akit olarak ise devlet başkanını seçme,belirleme ve İslam hukuku çerçevesinde ona bağlılık gösterme anlam…[Devamını oku]

    • Daha fazla yükle
    Son aktif üyeler
    Ankahukuk kullanıcısının profil fotoğrafı
    Av. Savaş KILIÇ kullanıcısının profil fotoğrafı
    İpek kullanıcısının profil fotoğrafı
    Kemal kullanıcısının profil fotoğrafı
    Berna kullanıcısının profil fotoğrafı
    Mel kullanıcısının profil fotoğrafı
    Gülname kullanıcısının profil fotoğrafı
    Dikmen58 kullanıcısının profil fotoğrafı
    mehmetokounmpo kullanıcısının profil fotoğrafı
    sitem kullanıcısının profil fotoğrafı
    Oğuzhan Demiröz kullanıcısının profil fotoğrafı
    Metin Polat kullanıcısının profil fotoğrafı
    Ş.Büşra AKTAŞ kullanıcısının profil fotoğrafı
    Av. Damla ALP kullanıcısının profil fotoğrafı
    Kahraman kullanıcısının profil fotoğrafı
    Üyeler
    Gruplar
    Ankahukuk.Com
    Logo
    Yeni Üyelik Kaydı
    Şifreyi Sıfırla