5. Uluslararası Mevzuat

İnsan Hakları Mevzuatı Adlı Dosyamızdaki Diğer Başlıklar

ULUSLARARASI MEVZUAT

5.1.  İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

5.2.  İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol

5.3.  İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İle Bu Sözleşme’ye Ek Birinci Protokol’de Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan Protokol No. 4

5.4.  İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Protokol No. 6

5.5.  İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol No. 7

5.6.  İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol No. 12

5.7.  İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek, Ölüm Cezasının Her Durumda Kaldırılmasına Dair Protokol No. 13

5.8.  Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

5.9.  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

5.10.   (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı

5.11.   Değiştirilmiş Avrupa Sosyal Sartı’nın Eki

5.12.   Çocuk Hakları Sözleşmesi

5.13.    Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

5.14.   Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Katılmaları ile İlgili İhtiyari Protokol

5.15.   Çocuk Hakları Bildirgesi

5.16.   İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme

5.17.   İşkencenin ve Gayri insani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

5.18.   Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme

5.19.   Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi

5.20.   Kopenhag Kriterleri

5.21.   Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi

5.22.   Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol

5.23.   Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

5.24.   Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

5.25.   Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Ek İhtiyari Protokol

5.26.   Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

5.27.   Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme

5.28.   Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

5.29.   Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

5.30.   Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi

5.31.   Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

5.32.   Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulmasında Bireylerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

5.33.   Mahpuslara Muameleye Dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Nelson Mandela Kuralları)

5.34.   Bangalor Yargı Etiği İlkeleri

5.35.   Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Ücretsiz olan sitemizin gelişimi için reklam gelirleri, takdir edeceğiniz üzere önem arz etmektedir. Bu nedenle reklam engelleyici programınızı kapatmanızı rica edeceğiz.