Seri Muhakeme Usulünün Mahkemece Uygulanması

Dosyamızdaki Diğer Başlıklar Adalet Bakanlığı'nın yaptığı "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" Konulu Eğitim Seminerine ilişkin sunum notu TALEPNAMENİN İNCELENMESİ Mahkeme, talepnamenin verildiği gün; ►Talepnameyi derhal ...

Soruşturma Aşamasında Seri Muhakeme Usulü

Dosyamızdaki Diğer Başlıklar Adalet Bakanlığı'nın yaptığı "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" Konulu Eğitim Seminerine ilişkin sunum notu SERİ MUHAKEME KAVRAMI Kanuna göre ceza muhakemesi, yetkili merciin/mercilerin suç ...

Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği

Dosyamızdaki Diğer Başlıklar Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer'de yayımlanarak, 01/01/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİNDE ...

Seri Muhakeme Usulü Hakkında – Kısa Bilgiler

Dosyamızdaki Diğer Başlıklar Seri muhakeme usulü, TCK’de yer alan hakkı olmayan yere tecavüz; genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması; trafik güvenliğini tehlikeye sokma; gürültüye neden olma; parada sahtecilik; mühür bozma; resmi belgenin ...

Ankahukuk.Com
Logo
Yeni Üyelik Kaydı
Şifreyi Sıfırla
Araç çubuğuna atla